TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
Denek blondnky s idikem
« vod | Dnes je ter 6.jna ... »

Denek blondnky s idikem

5. leden
A je to, mm idik! Konen mu dit auto a nemusm poslouchat instruktora: "Tady je zkaz vjezdu!", "Jedete v protismru!", "Pozor na tu starou dmu! Brzdte! Brzdte!" a podobn. Nevm, jak jsem to mohla ty dva roky vydret!

8. leden
Autokola zorganizovala party na oslavu mho odchodu. Pili vichni
instruktoi. Jeden se mi svil, e se za m el pomodlit, druh ml
slzy v och a vichni spolen tvrdili, e se pi tto pleitosti opij.
Bylo to velmi pjemn, ale myslm si, e a takov oslava byla trochu pehnan.

12.leden
Koupila jsem si auto. Musela jsem ho vak nechat v prodejn, aby
Vymnili zadn nraznk. Pi odchodu jsem toti namsto jedniky zaadila zpteku. To bude tm, e jsem u tden nesedla za volantem.

14.leden
Konen mm svoje auto. Pi odchodu z parkovit jsem byla tak astn, e jsem se rozhodla udlat si vlet. Ostatn idii mli stejn npad.Jezdili za mnou a troubili jako na svatb. Nechtla jsem bt nepjemn, tak jsem se pipojila k jejich he a zpomalila z 10 na 5 km/h. Vem se to moc lbilo a troubili jet vc.

22. leden
Mm asn sousedy. Vyrobili tabulku s velkm npisem: POZOR PI PARKOVN! Blou barvou pro m vyznaili velk box na stn a zakzali dtem hrt si venku, kde parkuji. Vechno proto, aby m moc neznervzovali.Je to velmi mil...

31. leden
Vichni idii na m troub a dlaj rzn gesta. Je to mil, ale
Troku nebezpen. Kdy mi jeden chtl cosi ct, nevdla jsem,kde najt udlk na oteven okna. Kdy jsem ho hledala, tak jsem do nkoho narazila. Natst jsem jela svoj vletn rychlost 10 km/h.

19. nor
Msto je velmi patn osvtlen. Dnes jsem jela poprv autem v noci a celou dobu jsem musela mt zapnut dlkov svtla, abych lpe vidla. Ostatn idii si mysleli to sam. Kdy m spatili, tak si zapnuli dlkov svtla a troubili.Je to trochu nebezpen. A takhle troubit by u nemli, ru lidi.

26. nor
Dnes jsem mla nehodu. Nedailo se mi odboit z kruhovho objezdu. Bylo na nm toti moc aut (nechci pehnt, ale byli tam pinejmenm tyi). Jezdila jsem pod dokola, drela se stedu. ekala jsem na svoj pleitost, do t doby, ne jsem se unavila a narazila do pomnku ve stedu objezdu. Myslm si, e by mli omezit dopravu na kruhovm objezdu na jedno auto.

3. bezen
Pronsleduje mne netst. Kdy jsem vyjdla z gare, omylem jsem si spletla brzdu s plynem. Narazila jsem do auta pede mnou a rozbila mu cel prav bok. Auto nhodou dil instruktor autokoly, kter mi dal idik. Dobr lovk, o tom neteba pochybovat. Trvala jsem na tom, e je to moje chyba, ale on stle jen velmi slun opakoval: "Boe, odpus mi! Boe, odpus mi".


Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se