TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
Milujc manlek
« vod | Dnes je ter 6.jna ... »

Milujc manlek

Milujc manel
Jmenuji se Stanislav.
Dovolte,abych vm povyprvl, jak jsem se vypodal s problmem u m eny Pavlny. Kdy jsem se loni rozhodl pro pedasn odchod do dchodu, bylo nevyhnuteln, aby Pavla zaala pracovat na pln vazek, kvli penzm,
A abychom si udreli uritou ivotn rove. Zakrtko na to co nastoupila,
jsem si zaal vmat toho, e strne. Obvykle se vracm dom z golfovho
hit ve stejnou dobu jako ona z prce, a i pesto, e v, jak mm
hlad, skoro pokad mi ekne, e si mus alespo pl hodiny odpoinout,
pedtm ne udl veei. J na n ale nezakim. Msto toho j eknu, aby m vzbudila, a bude veee na stole. Vtinou obdvm v Grillu v pnskm
klubu, take veeet venku nen pijateln. Potebuji peci njak
podn, doma vaen jdlo, kdy pijdu. Dve myla ndob hned,jak jsme
dojedli, ale nyn ho asto nech leet na stole jet nkolik hodin po
veei. Snam se j co nejzdvoileji pipomenout, kad veer
nkolikrt,e se samo neumyje. Vm, e si toho velmi cen a je to pro ni
motivujc,protoe ho vdy nakonec umyje, ne jde spt. Myslm, e dal symptom strnut je stovn. Napklad si stle stuje, e je to tk platit sloenky bhem pestvky na obd. Ale chlapci, bereme si je peci v
dobrm i zlm, take se na ni jen usmju a nabdnu trochu povzbuzen. eknu j, a si to rozlo mezi dva nebo ti dny, a tm pdem nebude muset tolik
spchat. Tak ji pipomenu, e to, e obas pln vynech obd, ji zase
a tak neubl - jestli vte, co tm myslm. Myslm, e taktnost je jedna
z mch velkch pednost.Zd se ,e pi vykonvn jednoduch prac si mysl, e si potebuje nkolikrt odpoinout. Musela odpovat, i kdy
posekala pouze plku trvnku. Snail jsem se neudlat scnu. Jsem frov
mu. ekl jsem j, a si vymak sklenici erstvch pomeran a na
chvli si sedne. A kdy u si dl jednu pro sebe, a mi taky udl jednu. Vm, e pravdpodobn vypadm jako svat, tm jak Pavlu podporuji. Nekm,
e takov ohleduplnost je lehk. Pro mnoho mu by to bylo pravdpodobn
velmi tk a pro nkter snad i nemon. Nikdo nev lpe ne j, jak
travn me bt strnouc ena. Nicmn, chlapi, jestlie pouijete
trochu vc taktu a mn kritiky u strnouc eny, budu povaovat as
strven psanm tohoto lnku za hodnotn. Pece si mme vichni
pomhat...

Podepsn Stanislav
Poznmka efrdaktora:
Stanislav zemel nhlou smrt ve tvrtek 26. ervna. Byl nalezen s extra
dlouhm 50ti palcovm roubovkem Big Bertha zaraenm do jeho pozad.
Byly vidt pouze 2 palce rukojet... Jeho ena Pavla byla zatena, ale
porota sloen pouze z en, akceptovala jej obhajobu, e si na nj Stanislav
nanetst velmi prudce sedl.


Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se