TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
Psychologie barev
« vod | Dnes je ter 6.jna ... »

Psychologie barev

MODR-Je spojovna s moc a vzneenost.V n byly modr odstny pisuzovny nesmrtelnosti.v ecku byla modr barvou lsky a erotiky,do modr byla odvna bohyn Afrodit,kesanstv modrou barvu zbavilo erotiky a oblklo do ni Pannu Marii.Modrou m za nejoblbenj tm 50% lid.Zato ji urit nemaj rdi potaov uivatel,protoe v Microsoft Windows se jako "modr smrt"oznauje havrie operanho systmu,pi kter se chybov hlen zobraz pes celou mode zbarvenou obrazovku.Je hojn vyuvna i v reklam.Otvr mysl,ta je po t pstupn inspiraci a intuici.Vyvolv pocit dvryhodnosti.Zpsobuje svest,lehkost,ale i chlad.Pocitov lk k volnosti,ale me navodit i pocit odstupu a zdrenlivosti.

LUT-Na prvn pohled vesel barva.Radost ale vdy nesymbolizovala,ba prv naopak.Teba ve Starovkm Egypt byla spojena s pout,nerodou a se smrt.Ve stedovku byla lut barva barvou prostitutek,arodjnic,zrdc a tak idovskho etnika.Ostatn i nacist pozdji oznaovali idy lutou esticpou hvzdou.lut je sra,kter je spojovna s peklem.Naopak ve star n byla lut barva symbolem vzneenosti,co vychzelo ze zbarven slunce.lut je velice vrazn barva,maximum slunenho zen je prv v oblasti lut barvy,lidsk oko je na lutou barvu velice citliv.Z toho dvodu se lut pouv pro upoutn pozornosti.V reklam je pouvna asto,protoe psob jasn a povzbudiv.Zpsobuje vesel,podncuje drunost a dobrou nladu.Povzbuzuje pam,podporuje ich a chu,aktivizuje mysl a aktivitu.

ERN-V Evrop je brna jako barva smutku a smrti.V jinch kulturch je vnmna mnohem pozitivnji.Napklad v Egypt to byla nejoblbenj barva.Paradoxn toti symbolitovala ivot,a to vzhledem k odstnu nilskho bahna,kter pinelo rodu.Kesanstv dalo ern barv vznam pokory a skromnosti,lenov mnohch eholnch d oblkali ern roucha.V reklamnm kontextu m ern barva mnoho spolenho s ervenou.I ona je dky sv vyvenosti spojovna s vrobky vysok tdy.

BL-V n a v Indii je dodnes barvou smutku.V Egypt symbolizovala svtn a vtzstv nad moc dmon.Bl je znakem istoty a nevinnosti.V zpadn kulte,ale teba i v Japonsku,je radin barvou svatebnch at nevsty.To vychz jet z dob,kdy nevsty bvaly obvykle panny,bl barva se objevuje i na atech jeptiek,co m prv zdrazovat jejich panenstv.Zmenuje pocit thy a hmotnosti.Psob chladn,ist,stroze a monotnn.Me vyvolat skleslost,navu a chlad.

ORANOV-Nrodn barva Nizozemska.Pronikla do Evropy relativn pozd,a kdy Bentan zaali z Orientu dovet zatm neznm ovoce-pomerane.Do t doby byla v Evrop oranov vnmnajako odstn erven nebo lut.V Indii je oranov barva barvou hinduismu,oblkaj se do n i budhhhistit mnii.Je mimodn povzbuzujc,podporuje zdrav prosazovn,aktivn sil.Posiluje tlo a pomh pekonvat depresi.

RڎOV-je barvou mrnosti.Je tak barvou nhy a vych cit v lsce.Zkliduje emoce a probouz soucit.Akoliv bv povaovna za barvu ist enskou,vzkumy ukazuj,e rov je oblben tak u mnoha mu.

FIALOV-je barvou ztien mysli a meditace.Doke vzbudit smutek a pasivitu.Ovem na druh stran bv pisuzovna citov nevyzrlm lidem.

HND-barva zem a deva.Dodv pocit jisroty,tepla domova,bezpe a pevnho zzem.Me zpsobovat tlum.Byla zneuita nacisty,nosili hnd uniformy.


Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se