TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
Tajemstv
« vod | Dnes je ter 6.jna ... »

Tajemstv


Tajemstv
Bylo j 38,mla na sob ed nenpadn kostmek a vracela se z prce.Jejm kolem bylo vyizovat reklamace na velik pot a leckdy bylo zapoteb se ovldat na nejvy mru.To umla mistrn.U proto,e doma mla nespokojenho manela,kter byl o 15 let star,nic mu nebylo vhod ,dn vc kerou udlala ,nebyla pro nj dost dobr.Zvykla si a ila si svj ed ivot,kter j zpjemovala jej velik ve a tou byl sport .Tak milovala tanec,jenome s muem to bylo nemysliteln a kamardky u dvno nemla.Byla uzaven do sebe. Pila dom,odloila taky,vlezla do sprchy a pustila na sebe blahodrn tepl kapky.Nechala se jimi masrovat a dovolila jim pronikat i tam,kam u dlouho nikdo nechodil,nechala je laskat msta,kter tolik touila po nnostech,kterch se jim u dlouho nedostvalo.Pivela oi a zaala se hladit ...milovala svoje tlo.Byla jm posedl.Trvila nkolik hodin tdn v posilovn ,po veerech bhala.Lta tanen prpravy byla znt.Na stehnech se nenael jedin dolk ,bko bylo ploch a pevn jako skla,a adra velokosti 4 byla neskuten ndhern.Milovala ty chvle,kdy se jich mohla dotkat a laskat svoje velik rov bradavky.Byla na to sama a tak si dvala zleet...Proud kapek se zastavil,utela se do bl osuky,cel tlo namazala drahm sametov jemnm mlkem a ovzala si osuku kolem svho ndhernho tla. Pela k zrcadlu a s potenm ji nechala pomalu se rozevt a odhalit tu krsu.Pustila si sv oblben cdko a v rytmu Morandiho Angela se zala pohupovat do rytmu.Boky se zlehka vlnily a velk adra se smysln pohupovala...Byla s tm pohledem spokojen.Mla by se oblci a jt si zabhat svoji denn dvku.Dnes mla ale dobr dvod k poruen svho nemnnho du.Vera odpoledne j pili zapojit do bytu internet.Byla snad jedin z domu,kdo ho jet neml a tak se rozhodla e to naprav.Take te se oblkla do domcch at,a protoe manel byl na del sluebn cest ,tak nemusela vait veei a mohla usednout k potai. V prci samozejm s netem pracovala,ale v soukrom domova to bylo jin.Mohla si hledat strnky,kter ji zajmaly,mohla se kochat i erotikou,usmvala se nad silikonovmi pornoherekami a vyvinutmi nadsamci ... Klikala ,a najednou se dostala na strnku,kde jist erotick podnik hledal tanenici a striptrku.Pedstavila si sama sebe a projela j vlna vzruen.Opravdu,tohle by se j lbilo.Tanit,svlkat se a nabzet sv tlo lanm muskm pohledm,drdit je svoj krsou,bt jim tak blzko a pesto nedostin.Ona,ed kancelsk my.Znovu projela oima inzert:Hledme zralou tanenici pro striptzov vystoupen.Praxe a pohybov vzdln upednostnme.Telefon na majitele podniku,spojen po mejlu.Jet chvli si hrla s tou pedstavou e tancuje polonah v sle plnm nadrench chlap,potom si dala na strnku zloku a pstroj vypla.Koukla na hodiny a zdsila se..Plnoc na krku.Opravdu,tenhle internet je zlodj asu.Svlkla aty a nah okamit usnula. Druh den mla krtkou rann smnu.Po prci nezamila dom,ale do nkupnho centra.Mla chu si udlat malou radost.Prochzela butiky i znakov obchody.Zastavila se u spodnho prdla.Koukala na tu ernou krajkovou ndheru ve vloze a na tymstnou cifru pod nm.Takovto utrcen opravdu nebyl jej styl,pesto vela dovnit a podala prodavaku o prdlo z vlohy.V kabince si navlkla podprsenku a kochala se tm asnm pocitem luxusu a dokonal postavy kter na ni shlela z protjho zrcadla.U byla rozhodnut.Prdlo dostala ve znakov tatice a pibrala si k nmu i ern punochy a podvazkov ps.Prochzela dl obchodnm rejem.Zrak j padl na dal vklad,tentokrt v nm uvidla paruky a pesky.Vela dovnit.Mlad ochotn prodavaka se j zeptala na jej pn.Ve svm edm kostmku si pipadala nepatin,pesto ze sebe vysoukala sv pn.Chtla rezavou paruku s delmi vlnitmi vlasy.Prost absolutn kontrast k jejmu melrovanmu vrabmu hnzdu.Ped n se ocitlo asi pt paruk.Zkouela jednu po druh ,u tet se zastavila ,vdla e to je pesn to o hled.Smysln lokny,pirozen stih,kiklav rud barva..Beru.zaplatila dal nehorznou sumu,ale kupodivu ctila takov vzruen jako u dlouho ne. Doma po spre,si oblkla nov prdlo,nasadila paruku a obliej nalila tak vyzvav,e se pi pohledu do zrcadla mlem nepoznala.Zapla hudbu a zaala se se smyslnm pohledem vlnit.Pomalu se dotkala svho tla,hladila jej,mazlila se s nm,svlkla nejprve podrsenku,potom odepla smyslnm pohybem podvazky,zlehka se zbavila i sovanch punoch, ale kalhotky si netroufala.Pipadalo j ,e mt na sob nco mlo je o mnoho drdivj ne pln nahota.Vdla pro to vechno.Cel den nemyslela na nic jinho ne na ten inzert. Zapla pota a pevn rozhodnut nala zaloenou adresu.Vytoila tlefonn slo.Ozval se pjemn musk hlas,kter ji pozval na ztej dopoledn schzku v onom podniku.Kdy mu sdlila sv vk,tak ctila a hmatateln trapn ticho ,ale mu byl slun a ekl a se tedy zastav.Popl j dobrou noc a zavsil. Spala neklidn.Muovo oividn rozpait zavhn ji vrtilo zpt na zem.Pesto,byla rozhodnut e to zkus. Dopoledne byl podnik zaven.Zazvonila a otevel j sympatick tictnk.Podle hlasu poznala ,e je to mu se kterm vera hovoila.Mla na sob svj kostmek,po konkurzu spchala opt do svoj kancele na pot. Pejel ji zrakem ,kter naznaoval vechno mon jen ne naden.Vidl ped sebou enu,odhadoval ednici,edou kancelskou my,kter pr m pohybov talent.Koukl se vznamn na hodinky aby j tm naznail e nehodl ztrcet as. "Take madam.U ns se schz klientela na urit spoleensk rovni.Mme mnoho mladch dvat,Lolitek,ale v posledn dob je shka i po zralch plnch ench.proto ten inzert.A te bych rd vidl co mi mete nabdnout." Moc dobe slyela ten posmn tn v posledn vt.J ti uku,ty nfuko... "Mohu se,prosm nkde pipravit?"zeptala se s pokorou v hlase. Ukzal j na dvee atny a ona za sebou zavela.Oblkla si nov prdlo,vyzvavou ernou minisukni z ke,kter doma lta zahlela na dn skn, a tsn ern triko.Rud vlasy,rud sta,smysln len a pevysok podpadky z n rzem udlaly divokou koku.Pemna byla dokonal.Shldla se v obm zrcadle na stn,ujistila se e ve je dokonal a zlehka otevela dvee atny. Mu tu nebyl.Koukla za roh a vidla e na ni ek na malm jeviti.Pila rznm ale smyslnm krokem k nmu. "No pni",vydechl a zalapal po dechu."Tak tohle je opravdov bomba". Posadil se na idli pod podium a pokynul j aby zaala.Vloila cdko se svm oblbenm Angelem do pehrvae.Pomal zatek a pak rozjezd.Ctila se absolutn uvolnn,krsn,douc.Jednotliv sti odvu odkldala tak pirozen a smysln ,e mu ani nedchal.Jeho zrak pitahovala pln adra,pevn zadeek i krsn tvarovan nohy.Byla prost absolutn dokonal.A ten pohyb a rytmus kter v sob mla z n dlal neodolatelnou draici,kter vak zrove svm sebevdomm vystupovnm budila respekt a odstup.Skonila.I kdy se nesvlkla docela a nechala si opt kalhotky,tak mu se ctil uchvcen.Tleskal a okamit k n pibhl aby j podal upan kter visel opodl. "Byla jste ,asn.Okamit u mn mete nastoupit,teba hned dnes veer!"Potom vyslovil takovou sumu,e si pedstavila jak by na tuhle stku musela na pot dlat nejmn 3 msce.Pesto se lehce usmla a ekla:"Vte,rda bych to dlala pro svoje poten a pro radost z tance a pohybu.Budu sem chodit kdy mj mu bude na sluebn cest a to je docela asto.Pravideln vak nemohu.Jist chpete e chci zstat s touhle svoj prac v anonymit."Ano,chpal.Tahle ed my se prost potebovala jednou za as zmnit v divokou koku a bt enou se vm vudy.Dohodli se na podmnkch,rozlouili se a la se opt upravit do atny.Smyla makeup,svlkla upan a oblkla svj pracovn kostmek.Paruku odloila do taky a naechrala sv vrab hnzdo.Kdy odchzela tak ji doprovodil a ke dvem a s uctivm nashledanou za nm zapadly dvee. Byla astn a spokojen... Sv tajemstv si nech jen pro sebe a bude z nj erpat energii pro svj nudn ivot .Bude douc i dan,pesto vrn .Nikomu neubl a sob pome najt ztracen sebevdom.Tohle rozhodnut ji hlo u srdce.Vdla e dnes od n klienti budou odchzet spokojen....
Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se