TOPlist NakupniCentrum.czSperky.czHodinky.czProzdravi.czKrasa.czParfemy.cz
DOPORUUJEME: Parfemy.cz | Hodinky.cz | Krasa.cz | Prozdravi.cz | Sperky.cz | Nakupnicentrum.cz
lika

06.10.2009 10:26:04

Motto dne

I slova mohou ublit.

Rozdvat a pijmat rny-to je pro mnoh lidi trval soust jejich ivota.Jednou se to nauili a vystoupit z tohoto zaarovanho kruhu ran a bolesti pro n nen jednoduch.Chce to as,dinu a hodn odhodln.Budete-li mt pocit,e piinnm druhch lid fyzicky nebo citov strdte,zkuste neoplcet stejnou minc.Jen se ohrate,bude-li to mon,a popovdejte si o tom s lovkem ktermu dvujete.Prvotnm smyslem naeho ivota by mlo bt pomhat druhm lidem.Pokud nememe pomoci,alespo neubliujme.

06.10.2009 10:24:43

Dnes je ter 6.jna a svtek m Hanu

znamen Bh je milostiv

05.10.2009 10:44:06

Motto dne

Budu se snait abych doshla toho co chci

dn spch nepijde pes noc.Chcete-li bt spn muste tvrd pracovat.Mon e to tak dlte.Neustle zkouejte uplatovat svoje schopnosti,nic nevzdvejte.

05.10.2009 10:43:05

Dnes je pondl 5.jna a svtek m Elika

znamen mj Bh je psaha

30.09.2009 10:35:12

Motto dne

Budu pipravena pijmat pleitosti a vyut je

Chcete bt astn?tst spov v tom,jak je lovk pipraven vyut pleitost,kter se mu nabzej.Dostane se vm mnoho pleitost jak se uplatnit,jak vyut svch schopnost.Bute stle pipraveni tyto pleitosti pijmout a vyut-a u jsou k prci,k ptelstv,k lsce...tst vznik co by vedlej produkt-stejn jako teba koks.

30.09.2009 10:34:14

Dnes je steda 30.z a svtek m Jeronm

mu se svatm jmnem

29.09.2009 09:53:41

Motto dne

Udlm prvn krok k cli na kterm mi zle

Je zoufal.kdy se nco neda nebo nejde tak rychle,jak byste chtli.Njak prce,splnn kolu,vytvoen vztahu,obnoven dvry.Nejdleitj je vak udlat prvn krok a nevzdt se.Nezle na tom,jak pomalu jde,ale nesm se zastavit.

29.09.2009 09:52:24

Dnes je ter 29.z a svtek m Michal

znamen podobn Bohu

25.09.2009 10:39:00

Dnes je ptek 25.z a svtemk m Zlata

znamen zlat

24.09.2009 11:05:15

Motto dne

Budu dvat pednost spoluprci ped soupeenm

Honba za karirou je touha jt dopedu cestou soupeen s druhmi.Abyste se honb po nezdrav karie vyhnuli,ute se msto soupeen spolupracovat.Spoluprac s druhmi lidmi doshnete lepch vsledk a vtho uspokojen.Problm honby za karirou je v tom,e i kdy zvtz,stejn nedoshne cle.

24.09.2009 11:03:59

Dnes je tvrtek 24.z a svtek m Jaromr

znamen slavc jaro

23.09.2009 10:28:05

Motto dne

Budu vit svmu vlastnmu sudku

Co se stane kdy vidte vci jinak ne vai ptel?Nen jednoduch vit vlastnmu vnmn,kdy lid,na kterch vm zle,s vmi nesouhlas.Nen jednoduch trvat na svm nzoru,kdy jin tvrd e se mlte nebo e jste blzen.Snadnj je ustoupit a svho nzoru se vzdt.lovk se tak postupn ale vzdv sv svobody a tak sm sebe.Vnmejte vci po svm,nedejte na jin lidi.

23.09.2009 10:26:18

Dnes je steda 23.z a svtek m Berta

znamen zc

22.09.2009 10:47:09

Motto dne

Budu rozvjet svou sebedvru

Myslm e to zvldnu,myslm e to zvldnu,myslm e to zvldnu......Zd se to hloup,ale kdy si tohle eknete tak to opravdu pomh.Dod vm to sebedvru,budete mt chu zvtzit.Vyzkouejte to a budete eit problmy.Jestlie si budete vit a budete se dobe ctit,zkrtka budete ve form,budete se i dobe rozhodovat a jednat.

22.09.2009 10:46:02

Dnes je ter 22.z a svtek m Darina

znamen dar

18.09.2009 09:38:08

Motto dne

Nebudu it dnou pomluvu

Lid jeden o druhm pomluvy z mnoha dvod.Pohnutkou asto bv zvist,rlivost,nedorozumn.Nejvce bol pomluvy od takzvanch ptel.Myslte si e nkomu pomete,kdy mu budete vykldat co oklivho jste o nm slyeli?Umte rozliovat potebnou informaci od pomluvy?Nen lep slubou pteli nechat u sebe pomluvu o nm usnout?Ublit vm me jak ptel,tak i neptel.Neptel o vs ekne nco patnho a ptel vm o tom ekne.

18.09.2009 09:36:50

Dnes je ptek 18.z a svtek m Krytof

znamen nositel Krista

17.09.2009 11:41:56

Dnes je tvrtek 17.z a svtek m Nadda

znamen nadje

16.09.2009 10:42:16

Motto dne

Budu pt spch druhm

Tan ,kdo okusil chu vtzstv,se mnohdy velmi nerad vzdv tto slasti.Nedoke se smit s tm,e prohrl,nedoke pt vtzstv i nkomu druhmu.Mon to znte i z vlastn zkuenosti.Mon vak zvidte druhm lidem i vtzstv,kterch sami nemete doshnout,a zapomnte se radovat z vlastnch spch.Vichni nememe bt vtzov,protoe nkdo mus stt na chodnku a tleskat,kdy jde vtz kolem...

16.09.2009 10:41:06

Dnes je steda 16.z a svtek m Ludmila

znamen lidu mil

15.09.2009 11:48:24

Motto dne

Soustedm se na to,co dneek pin

V pondl rno meme nsledujc vkend zatm jen plnovat a pedstavovat si,jak nm bude krsn.asto strvme hodn asu tm,e se sousteujeme na nco,co se m stt,e netrpliv ekme a se to stane.Vimnme si co se dje prv te,za chvli to bude nenvratn pry.Nkdy tak spchme abychom vidli co bude ztra,e pehldneme co je dnes.

15.09.2009 11:47:54

Dnes je ter 15.z a svtek m Jolana

znamen sprvn dvka

14.09.2009 09:48:09

Motto dne

Budu vdn za svoje schopnosti,talent a monosti ,kterch se mi dostalo

Kad z ns je jedinen.Na celm svt nen nikdo pln stejn jako vy.Nikdo jin nem naprosto stejn schopnosti,naprosto stejn talent.Nikdo tak nem takov monosti,kter by navlas odpovdaly tm vaim.Zamyslete se nad svm nadnm,nad svmi schopnostmi a uvdomte si co u umte,znte a m u jste.

14.09.2009 09:47:16

Dnes je pondl 14.z a svtek m Radka

znamen radujc se

13.09.2009 10:27:02

Motto dne

Budu se snait objevit a vyut nov pleitosti

Vtejte nov pleitosti,nevracejte se ke starm omylm.Dvejte se do budoucnosti s radost a nadj.Zaujmte tento postoj vdycky,kdy nco zan a uvidte,e naleznete dobr pleitostik tomu ,by byl v ivot plnj,spnj a radostnj ne v minulosti.Co pichz vyuiju,co odchz pominu.

13.09.2009 10:25:54

Dnes je nedle 13.z a svtek m Lubor

znamen lbezn

12.09.2009 19:21:56

Nco pro zasmn....

Jede sanitka. V n idi, lka, sestika a student na praxi.
Jedou a najednou z nieho nic idi pout volant a chyt se za krk. Dus se chropt oi m a navrch hlavy. Sestika okamit popadne lkrniku a prat idie v silou do hlavy. Tomu zchvat hned pestane, chyt volant a jedou dl.
Najednou pad na podlahu lka, chyt se za krk, vl se tam a pitom se dus, chr a slint. Sestika zase popadne lkrniku a prat j lkae do hlavy. Ten se hned zvedne, posad a jedou dl, jako kdyby se vbec nic nestalo.
Student na praxi, cel v oku, se obrac na lkae:
"Jsem ve tetm ronku a znm jen teorii, dn praxe, ale v ivot jsem neslyel o takovch symptomech, navc metody lby jsou natolik zvltn, e jsem totln zmaten. Mete mi to aspo trochu vysvtlit?"
Lka flegmaticky odpovd:
"To nee, sestice se vera obsil manel, tak si z n dlme prdel..."

Pijde mu dom a ena k:
"Dnes mme vro, milku, mm chu na nco dobrho, co takhle neci, jak jsme je mli v Pai?"
Bral ten den prmie, m penz jako elez, nelen a jde pro neky a ampask. Cestou dom jde ale kolem bordelu a k si:
"Jedno mal pivo snad neukod, mm as a takovej astnej den..."
V pt rno se probud na pokoji, kolem sebe ti holky. Prvih jako hrom. Jde dom a peml, co bude. Najednou m npad. Ulom v parku prut, rozestav neky ped vchodem, zazvon a hned jak ena oteve, zane kiet:
"Tak hu, hu, syci pomal, to je votesn jak se loudte"!!

Jak je rozdl mezi 8letou, 18letou, 28letou, 38letou a 48letou?
Matematik by odpovdl, e vdy 10 let.
Podstata sprvn odpovdi vak tkv ve vztahu k pohdkm a posteli.
- 8letou ulo do postlky a pov j pohdku.
- 18let nejprve pov pohdku a potom ji ulo do postele.
- 28let nen teba povdat pohdku, aby se uloila do postele.
- 38let ti sama ekne pohdku, abys el do postele.
- 48let pov pohdku, abys nemusel jt do postele.

Pt chlap ve vku 20, 30, 40, 50 a 60 let se koupe v jezee, kdy uvid skupinku krsnch mladch sleen na druhm behu, kter nah dovdj ve vod.
20let k: "Pojte, doplaveme tam a vechny je pezneme!"
30let k: "Tak jo, doplaveme tam, ale budeme si vybrat!"
40let k: "Se mi nechce, pokme, a doplavou ony sem!"
50let k: "Bacha, bacha, u sem plavou!"
60let: "Sakra, dlejte, e jsme mrtv!"

ivot eny se dl na ti obdob:
1. Jde na nervy svmu otci.
2. Jde na nervy svmu mui.
3. Jde na nervy svmu zeti.

Vte, co m spolenho smrt tchyn a slivovice?
No, nejprve vm to vyraz dech a potom mte takov pjemn pocit...

Mu se pt v supermarketu asistentky, kde najde tampny.
Asistentka vysvtl.
Muu pak pichz k pokladn s kokem plnm vaty a balkem rek. Prodavaka se na nj pekvapen podv a pt se, jestli nenael tampny.
Mu jen odpov:
"Poslal jsem manelku koupit balek cigaret a ona mi koupila tabk a paprky se slovy, e je to mnohem lacinj. Tak jsem si ekl, kdy si mm balit j, tak a si ubal i ona."

Psychotest
Novk: Dobr den, pane doktore. J bych poteboval potvrzen o psychotestech, chci si podit revolver.
Doktor: To nepipad v vahu. J vm nic nedm.
Novk: Ale pane doktore, j bydlm v takov blb tvrti, pod okny mm hospodu, j ten revolver potebuju.
Doktor: No ale j vm to potvrzen nedm.
Novk: Jak nedte? Pro nedte?!? Vy jste povinen mi ho dt!!!
Doktor: Nedm a nedm!
Novk: Nedte? No to bych se na to podval! J s vmi zatom! Vy se budete jet divit! Tak dte, nebo nedte?!?
Doktor: love, vy jste snad pln blbej, tak vm to eknu po lopat: j se na vs mu vysrat!
Novk: Tak vysrat?!? Vy hajzle mizernej, j vm dm do drky, j vm rozbuji hubu, e vs vlastn ena nepozn!!!
Doktor: Tak, pane Novku, prv jste absolvoval psychotest na dren zbran. Bohuel jste nervov labiln a to vm napu do posudku.

Star penzista m na konci sv velk zahrady krsn udrovan jezrko a okolo nho vysazen ovocn stromy. Jednoho letnho odpoledne se rozhodne, e si nasbr erstv ovoce. Vezme si plastov kbelk a jde k jezrku. Jakmile vak doraz na msto, zjist, e se v jezrku koupe pt nahch mladch sleen.
Sleny se pi spaten starho pna shluknou do stedu jezrka a pono po krk do vody.
Po chvli jedna vol na ddu:
"Tak co, piel jste ns oumovat a te ekte, e vylezeme z vody, vy chylku?"
Na to dda zamv kbelkem a s nevinnm smvem odpov:
"Ne, ne, piel jsem nakrmit aligtora."

Plave si moem velryb samec vedle sv velryb druky a mrml:
"Cel svt se sna zachrnit n druh, vdci zasedaj, ekologov se bou, Greenpeace se z toho me zblznit, ale TEBE HOLT BOL HLAVA...!!!"

Pila pan k lkai - modr, zelen, zbit.
"Co se vm stalo, pan?"
"Kdy se mu vrt opil z hospody, pokad m takhle zmlt. Co mm dlat, pane doktore?"
"Udlejte si hemnkov aj a kdy pijde mu z hospody, kloktejte. A po tdnu se ukate."
Za tden pan pijde, dn stopy po pranici:
"Zabralo to, pane doktore, nezmltil m!"
"Mil pan, j to vdl. Stailo dret hubu....."


12.09.2009 18:02:23

Motto dne

Vzepu se proti tomu co povauju za nesprvn

Kdy jdete s vtinou mte pocit sounleitosti.Mete se ale dostat i do nesnz.Je mnoho lid,kte spchali nco zlho jen proto,e se dostali do patn spolenosti.Jste natolik moud,e poznte,kdy se dje nco nepatinho,a natolik siln,e se tomu dokete vzept?Kdy se vci daj patnou cestou,jdme jinudy.

12.09.2009 18:01:10

Dnes je sobota 12.z a svtek m Marie

znamen milovan Bohem

11.09.2009 09:45:30

Motto dne

Pipomenu si lidi,kter mohu podat o pomoc

S podporou druhch a s jejich lskou se d elit vemu co ns potk.Kdy se ale od druhch odvracte a uzavete se do sebe,me se u tak patn situace jet zhorit.Mon si myslte e se nemte na koho obrtit.Rozhldnte se kolem sebe a pemlejte.Stejn lid,kte vm vdy pomohli,vm pomohou znovu.Kdy se lovk sousteuje jen sm na sebe tak se ztrc.....

11.09.2009 09:44:13

Dnes je ptek 11.z a svtak m Denisa

bohyn vna,nebo bosk dt

10.09.2009 10:19:54

Motto dne

Nevdej to pt minut ped tm ne se stane zzrak

Mon mte tak obas pocit e u nemete dl,e nenapete ani dek,e u nemete pokraovat ve sv prci,nedokete bt ani chvli s nktermi lidmi.Nakonec ale vechno zmete,pekonte sami sebe.V lovku je tolik sly e o tom ani netu...

10.09.2009 10:18:51

Dnes je tvrtek 10.z a svtek m Irma

siln,pevn

06.09.2009 09:43:50

Motto dne

a m postel jakkoli velkou,mkkou a teplou,stejn mus kad den vstt.

06.09.2009 09:42:54

Dnes je nedle 6.z a svtek m Boleslav

znamen vce slavn

05.09.2009 13:40:28

Motto dne

Budu opravdov ptel

Nkdo se sna bt za kadou cenu ptelsk.Souhlas s kamardem ve vem,na nic se nept.Chce mu vdycky vyhovt a pi tom ztrc svou individualitu.Nakonec si ho i jeho kamard pestane vit.Opravdov ptel se dohodnou,ani by vdy a ve vem byli za jedno.Respektuj se navzjem a i kdy spolu nkdy nesouhlas,tak uznvaj nrok druh stany na vlastn nzor.V ptelstv nen hor nkazy neli falenho lichocen a pitakvn.

05.09.2009 13:39:18

Dnes je sobota 5.z a svtek m Boris

bojem slavn

04.09.2009 09:43:37

Motto dne

Devadest procent naich pocit je dno tm jak se chceme ctit

04.09.2009 09:42:41

Dnes je ptek 4.z a svtek m Jindika

znamen vldkyn domu

03.09.2009 10:43:36

Motto dne

Kdy nvyk nebo nezdrav vztah pestane ovldat mj ivot,zanu opt nabvat svobodu.

Nakolik chcete bt svobodn?Neubral vm na svobod njak patn nvyk nebo nezdrav vztah?Mete opt zskat svobodu zpt.Kdy potebujete pomoci zbavit se nvyku i skonit s nezdravm vztahem,popovdejte si o otm s dvryhodnm lovkem.Osvobodit se vak muste sami.Jedin vc,kter ns me osvobodit je vra,e meme bt svobodn.Lid jsou tak svobodn jak chtj.

03.09.2009 10:42:19

Dnes je tvrtek 3.z a svtek m Bronislav

znamen slavn bojovnk

02.09.2009 09:27:03

Motto dne

Postavm se elem k nov situaci

Stojte ped novou situac a to vs lek.Mte ped sebou nov kol,jste mezi jinmi lidmi,v jin kole,na jinm pracoviti,ve va rodin se udly velk zmny.Pipadte si ztracen.Vte e i v nov situaci mte svj ivot ve svch rukch,e se s kolem jakkoliv tkm dokete vypodat.

02.09.2009 09:25:47

Dnes je steda 2.z a svtek m Adla

znamen ulechtil bytost

01.09.2009 10:38:31

Motto dne

Smm se s tm,e i moji ptel se mohou zmnit

Nkdy m v nejlep kamard rd stejn vci jako vy,jindy se s nm na tomt nemete dohodnout.Co se stalo?Kdo za to me?Zmna.Zjmy lid,a zvlt mladch lid,se mn.Kdy se mn zjmy mn se i ptelstv.Mnoz lid to nechpou,maj pocit e jsou opomjeni nebo e udlali nco patnho.Tady pome kdy pochop,e mnit ptele pat k ivotu i kdy to nkdy bol.

01.09.2009 10:36:56

Dnes je 1.z a svtek m Linda a Samuel

Linda znamen krsn,Samuel jmno Bo

31.08.2009 10:17:51

Motto dne

Budu pracovat na uskutenn jedn ze svch mylenek

Gnius znamen jedno procento inspirace a devadest devt procent potu.Aby nm slouily nae mylenky,musme naped slouit my jim.(T.A.Edison)

31.08.2009 10:16:01

Dnes je pondl 31.srpna a svtek m Pavlna-a to jsem j

znamen skromn

29.08.2009 20:26:36

Motto dne

Nechm odeznt nkdej zlobu

Zlobte se na nkoho za nco,co se stalo ped mscem,ped tdnem,ped rokem?Nesete si s sebou njakou z᚝?Ale pro?Minulost stejn nezmnte,tak na si kazit dal dny?Odpuste,zapomete a jdte dl.Nestrcejte as a energii nm,na em u vbec nezle.Nst si dl z᚝ je jako dostat smrtc ihadlo od jedin vely.

29.08.2009 20:23:40

Dnes je sobota 29.srpna a svtek m Evelna

znamen radost

28.08.2009 10:05:53

Motto dne

Pojmenuju vci,kterch se bojm

V dnenm svt je mnoho vc,kter vyvolvaj strach.Vlky,nsil,nemoci.Nen divu e se nkdy neho bojme.Pestoe svtov problmy sami nevyeme,meme udlat nco pro to,abychom se vypodali se svmi obavami.Zaneme tm,e si je pipustme.Povdejme si o sv zkosti s lidmi kterm dvujeme.Sname se o vcech kterch se bojme,co nejvc dozvdt.To ve nm pome strach zvldnout.Strach ubj mysl a nejhor ze veho je nedefinovateln strach.

28.08.2009 10:04:14

Dnes je ptek 28.srpna a svtek m Augustn

znamen vzneen

27.08.2009 10:29:15

Motto dne

Dobr nvyky se tvo stejn jako patn.Zanu s nm,co se stane dobrm nvykem.

27.08.2009 10:27:32

Dnes je tvrtek 27.srpna a svtek m Otakar

stec majetek

25.08.2009 10:27:50

Motto dne

Tm se na svou budoucnost

Okliv katko nemlo astn dtstv,netuilo e z nj vyroste krsn labu.A pece se to stalo!Ani vy neznte svoji budoucnost.Nco z vaeho nadn vm dosud zstv utajeno,vae zjmy se mohou mnit.Kad lovk je tak troku "oklivm katkem",kter se m stt krsnou labut.

25.08.2009 10:24:21

Dnes je ter 25.srpna a svtek m Radim

ten kdo m rd mr

24.08.2009 09:46:26

Motto dne

Nkoho rozesmju,budeme se spolu smt

Smch prospv na dui-zmruje napt,podporuje sebevdom a povzbuzuje tvoivost a vkonnost.Tak vechny konflikty se snz e s humorem.Nememe se hdat a vzjem osoovat s nkm,s km se spolen smjeme.Smch dv lovku nov perspektivy a to jsou velik duevn vhody.Kdo se smje,neklesne na mysli.

24.08.2009 09:45:07

Dnes je pondl 24.srpna a svtek m Bartolomj

vykld se jako bojovn syn

23.08.2009 18:42:13

Dnes je nedle 23.srna a svtek m Sandra

znamen ochrnkyn mu

22.08.2009 09:42:44

Parmazn v bance

Sklepy italsk banky Credito Emilino ve svch trobch skrvaj tiplav pchnouc zlato drah vem gurmnm na svt:17 tisc tun sra Parmazn.Ten slou jako zstava proti poskytnutm vrm.Regionln banky v severn Itlii toti pijmaj Parmazn jako zstavu na pjky.Pomhaj tm vrobcm sra financovat jejich byznys bhem nejvt recese,kter postihla region od druh svtov vlky.Banka m ve dvou klimatizovanch skladitch okolo 440 tisc bochnk sra,je maj cenu zhruba 132milion eur."Tento mechanismus pjek je pro ns zchrana",k G.Montari,vrobce sra a obchodnk,kter pjky pouv k nkupu mlka."Je to skvl zpsob jak financovat vdaje s pimenm rokem.Banka navc pli neriskuje,protoe me sr kdykoliv prodat".

Kad kolo sra m hodnotu kolem 300 eur,je oznaeno sriovm slem,take v ppad krdee ho lze vystopoat.Pro banku nen srov zstava nim novm.Jako zajitn ho v regionu jin od Milna pouv ji od roku 1953.

Banka nabz pjky a na 24 msc(ne parmazn dozraje) za evropskou mezibankovn sazbu navenou a o 2 %.Ve pjek je a do 80%hodnoty vrobku,a to podle aktuln trn ceny.

22.08.2009 09:39:24

Motto dne

Zstanu pstupn novm mylenkm a udlostem

Nkdo nedoke t bez pevnho plnu nebo harmonogramu.Potebuje mt vechno dopedu jasn,potebuje vdt jak se bude situace vyvjet.Nkdo naopak bere vci tak jak pichzej.Co bude,to bude.Nkde uprosted mezi tmito dvma pstupy je onen zlat sted.Naute se plnovat dopedu,ale ponechte si tak prostor pro pekvapen.

22.08.2009 09:37:54

Dnes je sobota 22.srpna a svtek m Bohuslav

znamen budi Bohu slva

21.08.2009 10:07:45

Motto dne

Dm nkomu dobr pklad

Mte nkoho stle na starosti?Nkoho,kdo na vs spolh,kdo se vs stle dr?Nemus vm to bt vdy pjemn a pece nesmte zapomenout na svoji zodpovdnost.

21.08.2009 10:06:20

Dnes je ptek 21.srpna a svtek m Johnana

znamen Bh je milosrdn

20.08.2009 09:03:36

Motto dne

Zmnit vlastn ivot je vc jednoho lovka-m samotn

Nelb se vm v ivot?Nco s nm udlejte.I kdy jste "obyejn lovk" mete se sami rozhodovat.Mte prvo na to,aby vm bylo dobe.Mte prvo t astn ivot.Jste odpovdn za sv city a chovn-pat to k va osobnosti.ijte tak,abyste se ctili dobe.

20.08.2009 09:01:12

Dnes je tvrtek 20.8. a svtek m Bernard

znamen drsn jako medvd

19.08.2009 10:50:42

Motto dne

Budu se dit zsadou dvakrt m,jednou e

19.08.2009 10:48:53

Dnes je steda 19.srpna a svtek m Ludvk

znamen slavn bojem

06.08.2009 09:56:16

Motto dne

Pijmu pochvalu

Pochvala dl obvykle lovku dobe.Kdy vm dobe nedl,kdy hned mnte tma,ervente se nebo pochvalu pehlte,mli byste se uit ji pijmat.Zkuste jen ct"dkuji".Nekejte "dkuji ,ale nestoj to za e" nebo.."vdy jsem nic neudlal"....Pouze "dkuji".nebojte se,budete psobit pirozen a pijmn pochvaly vs u nebude tolik pivdt do rozpak.Je to jednodu ne si myslte.

06.08.2009 09:54:56

Dnes je tvrtek 6.srpna a avtek m Oldika

znamen bohat panovnice.

05.08.2009 09:38:16

Motto dne

Budu jednat a myslet podle svho uven

Pro se nechat kdekm ovlivovat?Kad jsme pece osobnost!Plavat proti proudu je samozejm tk a nkdy se zd bt tm nemon zachovat si svoji vlastn tv a svj vlastn sudek.A pece musme myslet a jednat samostatn,maj-li si ns ostatn vit.

05.08.2009 09:36:23

Dnes je steda 5.srpna a svtek m Kristin

vykld se jako kesan

04.08.2009 21:17:59

Denek blondnky s idikem

5. leden
A je to, mm idik! Konen mu dit auto a nemusm poslouchat instruktora: "Tady je zkaz vjezdu!", "Jedete v protismru!", "Pozor na tu starou dmu! Brzdte! Brzdte!" a podobn. Nevm, jak jsem to mohla ty dva roky vydret!

8. leden
Autokola zorganizovala party na oslavu mho odchodu. Pili vichni
instruktoi. Jeden se mi svil, e se za m el pomodlit, druh ml
slzy v och a vichni spolen tvrdili, e se pi tto pleitosti opij.
Bylo to velmi pjemn, ale myslm si, e a takov oslava byla trochu pehnan.

12.leden
Koupila jsem si auto. Musela jsem ho vak nechat v prodejn, aby
Vymnili zadn nraznk. Pi odchodu jsem toti namsto jedniky zaadila zpteku. To bude tm, e jsem u tden nesedla za volantem.

14.leden
Konen mm svoje auto. Pi odchodu z parkovit jsem byla tak astn, e jsem se rozhodla udlat si vlet. Ostatn idii mli stejn npad.Jezdili za mnou a troubili jako na svatb. Nechtla jsem bt nepjemn, tak jsem se pipojila k jejich he a zpomalila z 10 na 5 km/h. Vem se to moc lbilo a troubili jet vc.

22. leden
Mm asn sousedy. Vyrobili tabulku s velkm npisem: POZOR PI PARKOVN! Blou barvou pro m vyznaili velk box na stn a zakzali dtem hrt si venku, kde parkuji. Vechno proto, aby m moc neznervzovali.Je to velmi mil...

31. leden
Vichni idii na m troub a dlaj rzn gesta. Je to mil, ale
Troku nebezpen. Kdy mi jeden chtl cosi ct, nevdla jsem,kde najt udlk na oteven okna. Kdy jsem ho hledala, tak jsem do nkoho narazila. Natst jsem jela svoj vletn rychlost 10 km/h.

19. nor
Msto je velmi patn osvtlen. Dnes jsem jela poprv autem v noci a celou dobu jsem musela mt zapnut dlkov svtla, abych lpe vidla. Ostatn idii si mysleli to sam. Kdy m spatili, tak si zapnuli dlkov svtla a troubili.Je to trochu nebezpen. A takhle troubit by u nemli, ru lidi.

26. nor
Dnes jsem mla nehodu. Nedailo se mi odboit z kruhovho objezdu. Bylo na nm toti moc aut (nechci pehnt, ale byli tam pinejmenm tyi). Jezdila jsem pod dokola, drela se stedu. ekala jsem na svoj pleitost, do t doby, ne jsem se unavila a narazila do pomnku ve stedu objezdu. Myslm si, e by mli omezit dopravu na kruhovm objezdu na jedno auto.

3. bezen
Pronsleduje mne netst. Kdy jsem vyjdla z gare, omylem jsem si spletla brzdu s plynem. Narazila jsem do auta pede mnou a rozbila mu cel prav bok. Auto nhodou dil instruktor autokoly, kter mi dal idik. Dobr lovk, o tom neteba pochybovat. Trvala jsem na tom, e je to moje chyba, ale on stle jen velmi slun opakoval: "Boe, odpus mi! Boe, odpus mi".

04.08.2009 15:35:13

Motto dne

Kdy si kad zamete ped vlastnm prahem bude cel svt ist

04.08.2009 15:33:51

Dnes je ter 4.srpna a svtek m Dominik,Dominika

znamen pn

03.08.2009 11:00:04

Motto dne

Udlm obyejnou vc zvl᚝ dobe

Pemlejte o svch kolech a o tom co dlte.Pak se soustete jen na to ,co dlte zvl᚝ dobe.Dokete nejlpe pohldat dt?Odklzet snh?Prostt stl?K tomu,abychom na sebe mohli bt hrd,nemusme udlat hned nco velkho.Meme bt pyn a na bnou kadodenn prci,pokud ji dlme dobe.Slyet uznn,by jenom zdkakdy,e jsi udlal svou prci dobe,je fantastick pocit.

03.08.2009 10:58:26

Dnes je 3.srpna a svtek m Milue

domck forma jmna Miloslava

01.08.2009 09:28:21

Motto dne

Strvm den podle svho-vyuiji ho

Vyuvte kad den svho ivota?Neznamen to e muste pokad udlat nco velkho,odvnho nebo pln novho.Nemuste kad den udlat dleit rozhodnut ani zachrnit svt.Nkdy to znamen jen prot den podle svho a beze zbytku.

01.08.2009 09:27:08

Dnes je 1.srpna a svtek m Oskar

znamen bo kop

31.07.2009 09:45:19

Motto dne

Budu se uit bt trpliv.Pedstavte si e hodte do ky minci,pak vezmete klacek a rozvte dno.Mince zmiz v kalu.Uvidte ji znovu a se kal usad,proto muste ekat.S nktermi problmy je to podobn.m vc se je snate eit tm vc se zatemuj.Nkdy nezbv ne bt trpliv.A se kal usad,pjdete na een.

31.07.2009 09:43:56

Dnes je 31.ervence a svtek m Ignc

znamen zaplen pro vc

30.07.2009 09:48:04

Motto dne

Budu posilovat svou sebedvru

Pedpokld-li,e nco doke,udlej to.

30.07.2009 09:46:12

Dnes je tvrtek 30.ervence a svtek m Boivoj

znamen bojovnk

29.07.2009 11:27:12

Motto dne

Budu vdn za ty,kte m maj rdi.

Pravdpodobn si uvdomujete,e lid,kte ns maj rdi,ns svm vztahem ujiuj o tom,e jsme potebn a hodnotn.Dky nim se ctme dobe.Nejdleitj hodina je vdy ta ptomn,nejdleitj lovk je ten,kter prv stoj proti tob a to nejpotebnj je vdy lska(M.Eckhart).

29.07.2009 11:26:17

Dnes je steda 29.ervence a svtek m Marta

znamen pan domu

28.07.2009 09:13:29

Motto dne

Budu se snait nebt pecitlivl

Nkte lid neum pijmout vtip.Zlob se,kdy si je druz dobraj.Stle jsou ve stehu a jejich city jsou snadno zraniteln.Nen s nimi zbava,protoe si ostatn mus neustle dvat pozor,aby se jich slovem nedotkli.

28.07.2009 09:12:21

Dnes je ter 28.ervence a svtek m Viktor

znamen vtz

27.07.2009 09:16:07

Motto dne

Odpovdn se postavm ke svm chybm a omylm

27.07.2009 09:14:25

Dnes je pondl 27.ervence a svtek m Vroslav

znamen slavc vru

26.07.2009 14:19:31

Motto dne

Udlm dnes nco sob pro radost

Je jist ulechtil chtt t pro druh,mn myslet na sebe a snait se bt pro jin lidi uiten.A to zn ponkud podivn,je prvn povinnost lovka uinit astnm nejprve sm sebe.Jste-li toti sami astni,dlte astnmi i ostatn.astn lovk toti chce kolem sebe vidt astn lidi..A tak se tst .ije jen ten,kdo je k uitku druhm.

26.07.2009 14:18:21

Dnes je nedle 26.ervence a svtek m Anna

znamen mil

25.07.2009 10:55:44

Motlitba za tety

Motlitba za tety

25.07.2009 10:16:24

Motto dne

Zkusm bt sm sebou,a je to jakkoliv tk

Zn to jednodue-bu sm sebou-,ve skutenosti to vak me bt velice tk.Dleitm pedokladem je znt sm sebe,vdt o svch pednostech i slabinch a znt smr,kterm chci jt.Jist vak je,e chtt bt sm sebou ve svt,kter dl vechno proto,aby se jeden lovk podobal druhmu,bude trvalou tkou bitvou naeho ivota.

25.07.2009 10:15:18

Dnes je sobota 25.ervence a svtek m Jakub

vykld se jako druhorozen

24.07.2009 10:31:54

Motto dne

Povm nkomu o svm trpen

Nco vs trp?S nkm jste se pohdali?Dopustili jste se chyby?Nemete se srovnat s njakou ztrtou?Nesmte se do svho smutku uzavt.asto pome,kdy o tom nkomu napete nebo kdy si s nkm popovdte.Znte lovka,kter by vs vyslechl?Zajdte za nm!Uvidte,pome vm to!Rozdlte-li se s nkm o svou radost,zdvojnsob se.Rozdlte-li se o smutek,stane se polovinm.

24.07.2009 10:30:52

Dnes je ptek 24.ervence a svtek m Kristna

znamen Kristu nlec

23.07.2009 10:34:01

Motto dne

Nebudu se ptelit s nkm,kdo nem smysl pro humor

23.07.2009 10:33:00

Dnes je tvrtek 23.ervence a svtek m Libor

znamen obtovat

22.07.2009 09:41:56

Motto dne

Budu pozorn a vnmav k mylenkm a nzorm jinch lid

Pavdpodobn jste se ji setkali s nejrznjmi typy lid-s lidmi rznch ras,rzn minulosti,vku nebo spoleenskho postaven.Mte zkuenost,e tito lid maj sv vlastn nzory.Nkdy vm takov nzor me pipadat nesprvn nebo i nesmysln.Pesto jej vyslechnte a pemlejte o nm.Kdykoliv spolu dva lid souhlas na sto procent,aspo jeden z nich to v tu chvli pravdpodobn tak nemysl.Myslet znamen odliovat se.

22.07.2009 09:40:58

Dnes je steda 22.ervence a svtek m Magdalna

znamen v

21.07.2009 09:39:52

Motto dne

Navtvm nkoho ze svch ptel ani bych od nho nco poteboval.

Dti,kter od svch rodi dostvaj ve,na si jen vzpomenou,jet zdaleka nemus bt astn.Cennj ne drah hry,aty nebo perky je ochota strvit s druhmi svj as.V podstat tot plat i tehdy,kdy lovk vyroste.Vae ptele nebo znm nejvce obdarujete,kdy jim budete ochotni naslouchat,kdy se s nimi rozdlte o sv vnitn bohatstv,kdy jim pomete nst jejich bemena.To nejlep co mete svm blzkm dt nejsou penze ale v as.

21.07.2009 09:38:41

Dnes je ter 21.ervence a svtek m Vtzslav

znamen slavn sdlem,moc

20.07.2009 10:14:44

Motto dne

Pijmu zmny ve svm ivot

t znamen mnit se.Bt dokonal znamen projt mnoha a astmi zmnami.Okol na ns klade stle nov poadavky.Pedevm vak my sami vidme,co vechno budeme muset ovldat,kolik se toho jet budeme muset nauit,kolika zmnami budeme muset jet projt.Mon byste si pli doshnout u konen neho pevnho a stlho.eck filozof Hrakleitos vak k:Nic nen stl krom zmny...

20.07.2009 10:12:48

Dnes je pondl 20.ervence a svtek m Ilja

znamen mj pn je Bh

19.07.2009 09:40:32

Motto dne

Budu spokojen s tm co mm

Pedstavte si,e byste mohli mt cokoliv,na co byste pomysleli-rychl auto,dm,tuny penz...Takov fantazie jsou zbavn.Dleit vak je,aby tato pn neovldala v ivot.Zkuste si proto uvdomit,co vechno u vlastnte.Pokud nco nepotebujete,darujte to nkomu,komu se to me hodit.Omezte trochu sv materiln poteby a budete mt as a energii na vci,kter jsou dleitj.Nejastnj je ten,kdo m nejmn on.

19.07.2009 09:39:11

Dnes je nedle 19.ervence a svtek m enk

18.07.2009 22:04:31

Ped 40.lety odstartovalo Apollo 11 k Msci

16.ervence 1969 odstartovalo k Msci Apollo 11.O tyi dny pozdji se prvn lid prochzeli po msnm povrchu.Palubn pota Apolla 11 ml stokrt men pam,ne jakou dnes zabere snmek z digitlnho fotoapartu.Svtem se zaalo it barevn televizn vysln,z vrobn linky sjdly prvn vozy koda 100."Velk skok pro lidstvo" nastal v technologicky pomrn primitivn dob-vidno zptnm pohledem.Mazinrodn soupeen bylo vak tak siln,e by se lid k Msci vypravili snad i v devnm sudu,kdyby nemli nic lepho.Spojen Stty ve vesmrnm souboji se Sovtskm Svazem dlouho zaostvaly.Sovti v roce 1957 vypustili Sputnik 1,v roce 1961 obletl zemkouli Jurij Gagarin.Kdy o tyi roky pozdji uskutenil Alexej Leonov prvn vstup do volnho kosmickho prostoru,Amerika zstvala druh.Ale v kvtnu 1961 prezident John Kennedy oznmil ambicizn pln:do konce dekdy vyslat lovka bezpen na Msc.Projekt Apollo se rozjel na pln obrtky a o osm let pozdji pinesl slben triumf.

Apollo 11
(vce)

18.07.2009 21:48:46

Nejvt zabijk na svt?

Ani lev,ani tygr ba ani ralok.Nejvt zabijk na svt je komr.Zabj pomalu a tie.Ron usmrt dva a ti miliony obt.Tento hmyz to na teplokrevn obti ve vce ne 3000 podobch.Mal uprci se li velikost,ovem jen vyjmen peshnou dlku 16 mm a hmotnost 2,5g.Za noc uraz i 10 km a dokou ltat bez pestvky a 4 hodiny rychlost kolem 2km/hod.

Nkter druhy(pouze samiky) penej velmi nebezpen nemoci-malrii a horeku dengue.Po probodnut ke vstkne tonk do ranky sliny,kter omezuj srlivost krve.Zrove psob jako analgetikum,aby koist nevnmala bodnut a nebrnila se.Tak se do organismu postienho dostvaj choroboplodn zrodky.Nejhrznj je malrie,kterou maj na svdom zimniky.Odolvaj okovn,lkm a jsou velice pizpsobiv.Na lovka je penej vhradn komi.Odbornci je proto povauj za nejnebezpenj zve na svt.Poet jimi postiench se pohybuje ron mezi 200-500miliony lid.Na malrii kadou minutu umraj dva lid,z toho je kadodenn 3000 dt mladch pti let.Nkaze se nejvc vyskytuje v Africe na jih od Sahary a po sever JAR.

Komr
(vce)

18.07.2009 21:28:34

Milujc manlek

Milujc manel
Jmenuji se Stanislav.
Dovolte,abych vm povyprvl, jak jsem se vypodal s problmem u m eny Pavlny. Kdy jsem se loni rozhodl pro pedasn odchod do dchodu, bylo nevyhnuteln, aby Pavla zaala pracovat na pln vazek, kvli penzm,
A abychom si udreli uritou ivotn rove. Zakrtko na to co nastoupila,
jsem si zaal vmat toho, e strne. Obvykle se vracm dom z golfovho
hit ve stejnou dobu jako ona z prce, a i pesto, e v, jak mm
hlad, skoro pokad mi ekne, e si mus alespo pl hodiny odpoinout,
pedtm ne udl veei. J na n ale nezakim. Msto toho j eknu, aby m vzbudila, a bude veee na stole. Vtinou obdvm v Grillu v pnskm
klubu, take veeet venku nen pijateln. Potebuji peci njak
podn, doma vaen jdlo, kdy pijdu. Dve myla ndob hned,jak jsme
dojedli, ale nyn ho asto nech leet na stole jet nkolik hodin po
veei. Snam se j co nejzdvoileji pipomenout, kad veer
nkolikrt,e se samo neumyje. Vm, e si toho velmi cen a je to pro ni
motivujc,protoe ho vdy nakonec umyje, ne jde spt. Myslm, e dal symptom strnut je stovn. Napklad si stle stuje, e je to tk platit sloenky bhem pestvky na obd. Ale chlapci, bereme si je peci v
dobrm i zlm, take se na ni jen usmju a nabdnu trochu povzbuzen. eknu j, a si to rozlo mezi dva nebo ti dny, a tm pdem nebude muset tolik
spchat. Tak ji pipomenu, e to, e obas pln vynech obd, ji zase
a tak neubl - jestli vte, co tm myslm. Myslm, e taktnost je jedna
z mch velkch pednost.Zd se ,e pi vykonvn jednoduch prac si mysl, e si potebuje nkolikrt odpoinout. Musela odpovat, i kdy
posekala pouze plku trvnku. Snail jsem se neudlat scnu. Jsem frov
mu. ekl jsem j, a si vymak sklenici erstvch pomeran a na
chvli si sedne. A kdy u si dl jednu pro sebe, a mi taky udl jednu. Vm, e pravdpodobn vypadm jako svat, tm jak Pavlu podporuji. Nekm,
e takov ohleduplnost je lehk. Pro mnoho mu by to bylo pravdpodobn
velmi tk a pro nkter snad i nemon. Nikdo nev lpe ne j, jak
travn me bt strnouc ena. Nicmn, chlapi, jestlie pouijete
trochu vc taktu a mn kritiky u strnouc eny, budu povaovat as
strven psanm tohoto lnku za hodnotn. Pece si mme vichni
pomhat...

Podepsn Stanislav
Poznmka efrdaktora:
Stanislav zemel nhlou smrt ve tvrtek 26. ervna. Byl nalezen s extra
dlouhm 50ti palcovm roubovkem Big Bertha zaraenm do jeho pozad.
Byly vidt pouze 2 palce rukojet... Jeho ena Pavla byla zatena, ale
porota sloen pouze z en, akceptovala jej obhajobu, e si na nj Stanislav
nanetst velmi prudce sedl.

18.07.2009 09:46:14

Motto dne

Zvolm si innost msto nudy.Dnes nen nic v telce,nemm kam jt,nemm komu zavoalt.Nudte se?Tak s tm nco dlejte!Je s podivem,jak as let,kdy ns njak innost zaujme.Puste se do dlouho plnovanho kolu,nebo si poznamenejte deset vc,kter byste mohli udlat.Pak si jednu z nich vyberte a zante.Kdy chce zabt as,pro ho rovnou neudt k smrti?

18.07.2009 09:42:06

Dnes je sobota 18.ervence a svtek m Drahomra

vykld se jako komu je drah mr

17.07.2009 09:13:22

Motto dne

Nebudu pouze mluvit,ale pustm se do prce

Dobe nco udlat je lep ne o tom dobe mluvit."Vdycky jsem chtl.....Jednou udlm....Kdybych byla star....."Kolikrt u jste uvaovali,e se do neho pustte,ale nakonec vm to nevylo?Mli jste dvod to odloit?Pro radji nezat nco hned dlat?Nechtjte vechno zvldnout narz,rozdlte si velkou vc na men kroky,kter v uritm asovm rozmez zanete i dokonte.Krok za krokem...

17.07.2009 09:11:46

Dnes je ptek 17.ervence a svtek m Martina

znamen vlenice

14.07.2009 09:51:15

Motto dne

Chci bt astn

Ten,kdo nerozezn tst kdy pjde,si nesm nakat kdy odejde.

tst nepichz samo od sebe,ale souvis s nam kadodennm rozhodovnm.Bhen jednoho dne se musme rozhodnout mnohokrt.Pokud jsme ochotni vychutnat si pochvalu bez zbytenho odporovn,rozhodli jsme se bt astn.Jestlie podstupujeme tkou zkouku,ani bychom si stovali,rozhodli jsme se bt spokojen.V kad nov situaci se musme rozhodnout,zda budeme vstcn nebo odmtav,pozitivn naladn nebo nespokojen.

14.07.2009 09:50:10

Dnes je ter a svtek m Karolna

znamen mu,panovnk

13.07.2009 09:08:53

Motto dne

Budu vrn svm snm

Rozdl mezi nemonm a monm tkv v samotnm lovku-v jeho povaze,zamen a odhodln.Existuje nco,po em stle toute?Co je vam snem?Co u dlouho plnujete?Jestlie vm nechyb odhodln,mete realizovat cokoliv.Nemus se to uskutenit hned,ani ztra,ani za rok,ale nevzdvejte to.Chrate si sv sny a usilujte o jejich naplnn.Vechny sny se mohou splnit...

13.07.2009 09:07:51

Dnes je pondl 13.ervence a svtek m Markta

znamen perla

12.07.2009 09:54:33

Motto dne

Budu ochoten smt se i sm sob

Humor je jednm z nejlepch odv,jak lovk me ve spolenosti nosit.Jako voda v potoce oml hrany trku a mn jej v pvabn oblzky,tak obruuje humor ostr hrany naeho pobytu na tto planet a pokou se tento pobyt zaoblit v nco,co aspo trochu stoj za to.Vrcholem pak je umn moudrho lovka zasmt se sm sob.Toto umn jej zbavuje zloby,rozpak a studu a ostatn se s nm ct dobe.

12.07.2009 09:53:23

Dnes je nedle 12.ervence a svtek m Boek

vzniklo zkrcenm jmna Boivoj

11.07.2009 09:56:55

Motto dne

Zkusm se dvat na ivot z rznch pohled.

Optimist i pesimist maj jednu spolenou chybu-boj se pravdy.Jste optimist nebo pesimist?Vidte v ivot jenom to dobr nebo naopak jenom to patn?Svt potebuje oba typy lid-optimisty aby nm dodvali odvahu,a pesimisty,abychom nepestvali bt opatrn.Jste-li vrazn otimist,asi nebudete pli praktit.Jste-li pesimist,patrn nebudete moc astn.Nejlep je pokusit se najt rovnovhu mezi tmito dvma postoji.

11.07.2009 09:55:47

Dnes je sobota 11.ervence a svtek m Olga

znamen svat

10.07.2009 10:24:13

Motto dne

Porozhldnu se,zda nkdo v mm okol nepotebuje moji pomoc

Jiste je nutn,abychom se soustedili na svj osobn rst,na svoji prci,na sv zjmy.Potebujeme mt jasno v tom,odkud a kam smujeme.Kdyby to vak bylo jedinm pedmtem naeho zjmu,kdo by pomohl tm,kte jsou odkzni na pomoc druhch?Pemlejme tedy obas o tom,co pro potebn lidi meme udlat,aby byl jejich ivot snesiteln.A co e z toho budeme mt?Krsn pocit,ktermu se k radost,take to svm zpsobem dlme i pro sebe.Cenu m pouze ivot,kter ijeme pro druh...

10.07.2009 10:22:31

Dnes je ptek 10.ervence a svtek m Libue a Amlie

ob jmna se vykldaj jako mil,milovan

09.07.2009 10:29:41

Tm sn

Tm sn

09.07.2009 10:17:27

:-))

Kdy je doma poteba uklzet

09.07.2009 10:12:54

Motto dne

Nebudu v sob ivit hnv,budu se snait mluvit o problmech

Kdy se nkte lid dostanou do sporu ,utkaj.Prsknou dvemi,zavou se do svho pokoje a nechtj nikoho vidt ani slyet.Tak se ovem problmy nee-sp budou pozvolna narstat.O problmech je uiten mluvit,co jet neznamen e byste se museli docela vzdt svho pesvden.Vlekl spory ovem lovku na vnitn pohod nepidaj,a tak ochota ke smen a k rozumnmu kompromisu je tak vrazem pe o vlastn zdrav.

09.07.2009 10:11:57

Dnes je tvrtek 9.ervence a svtek m Drahoslava

znamen drah a slavn

08.07.2009 09:39:21

Motto dne

Je smutn,e hlupci jsou tak sebejist a lid moud tak pln pochybnost

Jen hlupkovi je vechno jasn a hned s prvn mylenkou b na veejnost.Moudr lovk je ve svch zvrech opatrn,tou proniknout do hloubky vci a sna se z kad situace pouit.Hlupk se cpe do poped,zatmco lovk moudr zstv v pozad a tm se prv dostv do ela lid...

08.07.2009 09:38:04

Dnes je steda 8.ervence a svtek m Nora

zkrcenina jmna Eleonora.

07.07.2009 12:29:16

Motto dne

Zanu se zbavovat pedsudk

Vichni mme njak pedsudky,nkdo vt,nkdo men.Nkte lid jsou zaujat vi spolenosti,jin vi konkrtnm lidem.Zbavit se jednostrannho pohledu a sklonu k posuzovn nen jednoduch.Existuje vak jeden osvden zpsob.Ute se otevenosti,ptejte se a snate se dozvdt vce o lidech,vi kterm mte vhrady.asem jim mon zsti porozumte a stanete se tolerantnj.Moje osobn zkuenost.Bydl vedle ns v dom star pan,kter neodpovd na pozdrav a vdy oto hlavu jinam.Mla jsem ji za nafoukanou a nevychovanou dmu kter pohrd okolm.Potom jsem se od ptelkyn,kter bydl s n v dom,dovdla,e ta dotyn m manela,kter ji soustavn tr a poniuje.Proto je ona uzaven a jej na prvn pohled nafoukanost je v podstat stuud a uzavenost.Nen mon soudit lidi podle toho jak vypadaj nebo co jak na ns psob.Skutenost me bt nkdy naprosto odlin od naich pdstav.

07.07.2009 12:28:08

Dnes je ter 7.ervence a svtek m Bohuslava

znamen oslavujc boha

03.07.2009 11:03:13

Dnes je ptek 3.ervence a svtek m Radomr

znamen mrumilovn

02.07.2009 10:47:13

Zaposlouchm se do ticha...

Kad den jste obklopeni spoustou zvuk a hluku.Nebylo by proto patn,kdybyste obas vypnuli rdio,televizi,odloili knihu,zaveli oi a byli jednodue tzticha.Zklidnte se,pestate na cokoliv myslet a zaposlouchejte se do ticha ve vaem nitru.Tmto zpsobem mete po neklidnm dni naerpat novou slu a obnovit pokoj v dui.Naslouchejte zvukm ticha...

02.07.2009 10:46:10

Dnes je tvrtek 2.ervence a svtek m Patricie

znamen urozen

30.06.2009 09:46:04

Motto dne

Budu vnmat zzraky kolem sebe

ivot me t dvma zpsoby.Bu jako by nic nebylo zzrak,nebo jako by vechno bylo zzrak.Pokud zzraky oekvte,budete je kolem sebe tak vidt.Pokud ijete tak,jako by ve byl zzrak,bude pro vs radostnm zzrakem u to,e jste na svt.Kad slunen paprsek,letn bouka,vtr ve vtvch strom,peden koky,smch dobrho ptele,dobr jdlo......

30.06.2009 09:44:55

Dnes je ter 30.ervna a svtek m rka

znamen horsk hbet

29.06.2009 09:53:47

Motto dne

Budu dvovat svm schopnostem.

Nejvt radost v ivot je dokzat to,o em lid tvrdili e to nedokete.Vy sami vte co dokete a eho jste schopni.Nepijmejte nekriticky to,co kaj druz.

29.06.2009 09:51:55

Dnes je pondl 29.ervna a svtek m Petr a Pavel

Petr znamen kmen,Pavel znamen mal

28.06.2009 19:35:56

Motto dne

Promyslm si o em chci s druhmi mluvit.

Slova jednou vyen u nememe vzt zpt.Jakmile jednou nco vyslovme,je pozd na njak zmny.Vtinou je sprvn druhm ct to,co si myslme nebo jak to ctme.kdy se vak jedn o li,pomluvy,posmky i kritiku,dobe si rozmysleme co chceme ct.Bume opatrn,abysme pozdji nemuseli svch slov litovat.Pozor na to,aby jazyk nebyl rychlej ne mylenka.

28.06.2009 19:34:57

Dnes je nedle 28.ervna a svtek m Lubomr

27.06.2009 10:31:46

Motto dne

Zamm se na sv schopnosti

Monosti ns vech jsou omezen.Pokud ovem stle uvaujeme o svch nedostatcch,me to ochromit cel n ivotRadji se zamme na sv monosti a schopnosti.

27.06.2009 10:30:33

Dnes je sobota 27.ervna a svtek m Ladislav

znamen slavn vldce

26.06.2009 10:52:56

Michael Jackson,29.8.1958-25.6.2009

Michael Jackson, popov megastar osmdestch a devadestch let a zejm jeden z nejznmjch hudebnk druh poloviny 20. stolet, ve tvrtek ve svm dom v Holmby Hills v Los Angeles utrpl zstavu srdce. Na msto byli okamit pivolni zdravotnci a zpvk byl pevezen na kliniku UCLA v Los Angeles. Podle informac serveru TMZ.com a dalch mdi vak jet ped pjezdem lka Jackson zemel. Jeho mrt pozdji potvrdil i stav soudnho lkastv.

Majkl

26.06.2009 10:48:18

Motto dne

Zkusm si uvdomit e i mal krok me bt vznamn

Vude kolem ns je spousta problm,kter je teba eit-zneitn ivotn prosted,bezdomovci,bda,nespravedlnost...Sami tyto problmy nezvldneme,ale meme se na jejich een podlet.Pro zatek sta,kdy odhodte przdn pytlk do polelnice,nebo dte vae odloen obleen tm,kte ho potebuj.Nemysli si,e pokud neme zachrnit cel lidstvo,neme udlat nic.

26.06.2009 10:46:46

Dnes je ptek 26.ervna a svtek m Adriana

odvozeno od jmna Adrie

25.06.2009 22:02:09

Jak lape n mozek

Vkony dnench pota jsou ohromujc.Kadm rokem se navc zvyuj.Nejvkonnj pota na svt IBM Roadrunner je vce ne stotisckrt rychlej ne nae domc computery a pyn se vkonem 1,7 petafops.To znamen,e za sekundu doke udlat 1,7 tisc bilion operac.Jak ale ukzaly studie IBM,tak proti lidskmu mozku jsou dnen superpotae stle jen ln povalei.N mozek m toti podle odhad vkon 38 petaflops a neuvitelnou kapacitu 3581 terabyt.Takovch hodnot by podle vdc mohly potae doshnout v roce 2018.Teprve a se tak stane,tak budou potae alespo z sti schopny simulovat chovn mozku a lovk snad poodhal jeho tajemstv.

25.06.2009 09:39:30

Motto dne.

Budu se tit na to,co m ek.

Nkdy jsou dny,kdy se mete ukousat nudou.Nevad,pokud se nudte tu a tam,jen dvejte pozor aby se to nestalo pravidlem.Kdy nemte nladu a ctte se na dn,klidn se chvli dvejte do przdna nebo neinn pechzejte sem a tam.Ovem po chvli se opt vrate do ivota a pemlejte napklad o tom,co se pravdpodobn bude dt v prbhu ptch dn.Teba objevte nco,na co se mete tit a zrove i pipravit.ivot se stv nudnm,pokud se lovk pestane tit na to,co mu me pinst budoucnost.

25.06.2009 09:34:54

Dnes je tvrtek 25.ervna a svtek m Ivan

slovansk varianta jmna Jan

24.06.2009 09:47:05

Motto dne

Nechm se od ivota pekvapit.

Vci,po kterch v ivot moc toute ,se nkdy chovaj jako srnky v lese.m vc je hledte a namhte se,tm vc se vm schovvaj.Kdy se vak zastavte a trpliv pokte,mete je spatit.Neuzavrejte se a nechte se od ivota nm pekvapit.To,co chcete a po em toute,k vm me jednou pijt samo.Pokud nco opravdu hled,nalezne to.

24.06.2009 09:45:43

Dnes je steda 24.ervna a svtek m Jan

znamen Hospodin je milostiv

23.06.2009 10:17:55

Motto dne

Budu vdn za dvrn vztahy ke svm nejblim

k se e nejbezpenjm poznvacm znakem skuten duevn spokojenosti a tst je tich domc ivot.Ti,kte sv tst hledaj u stle jinch a jinch lid,nemaj doma tst.

23.06.2009 10:16:16

Dnes je ter 23.ervna a svtek m Zdeka

oznauje lovka ze Sidonie

22.06.2009 09:57:33

Motto dne

Uvdomm si svoji slu

Mme vli k ivotu,mme schopnost vydret vechny trapy a bolesti kter ns potkaj.Je pirozen,e ctme smutek a bolest,kdy vs nkdo zrad nebo kdy vs potk njak ivotn tragedie.Nenechte se vak smutkem zdeptat.Nkde ve svm nitru mte slu a vli t,jt dl.Mete rst a slit,i kdy na vs prv to ivotn boue.Boue zpevuj koeny strom.

22.06.2009 09:55:38

Dnes je pondl 22.ervna a svtek m Pavla

znamen mal,nepatrn

20.06.2009 16:15:35

ensk hormony

ensk hormony

20.06.2009 16:09:18

A dal....

Lka se pt pacienta:
"Kolik koute?"
Pacient:
"Tak deset denn."
"Jak moc pijete?"
"Tak dv lahvinky ervenho."
"Jak asto soulote?"
"Tak tikrt do tdne. Zd se vm to snad moc?"
Lka odpov:
"Abych pravdu ekl, na venkovskho fare docela jo...."

"Pane doktore,jak dlouho jet tady budu?"
"Devt, osm, sedm...."
"Let?"
"... est, pt, tyi, ti, dva, jedna - TE!"

Mdros neprichdza vdy s vekom. Niekedy vek prichdza sm.
Je odsdeniahodn, ak sa portovci oieraj. Na druhej strane je chvlyhodn, ak orani portuj.
Je ak by debilom, pretoe konkurencia je vek.
Ja som vm to hovoril! (epitaf na hrobe hypochondra).
Aj enat mu me by astn. Len sa to nesmie dozvedie manelka.
Boh miluje ateistov, pretoe ho neobauj svojimi problmami.
Pane Boe, prijmi moju manelku s takou lskou, s akou ti ju posielam. (epitaf)
ivot zana, ke zdochne pes a deti vypadn z domu.

Velmi star pn v eskm Tn pracoval jet v ptasedmdesti. Jednou za nm piel jeden mladk - padestnk - a ptal se, jestli kdy zane hned sportovat, jst makrobiotickou stravu, pestane pt alkohol a kvu a pestane si vmat enskch, tak jestli by se taky mohl dot tch ptasedmdesti let.
Na to mu kolega odpov, e kdy to ve bude dlat, resp. nedlat, tak se jist doije sedmdesti pti, ba i osmdesti a devadesti. Ale kurevsky se mu to pothne.

Pan doktorko, mn se na nm dl takov zvltn vyrka.
A koukm, jak koukm, dnou vyrku nevidm.
Ale e je to macek, pan doktorko, co?"

Manel ve stednm vku na bn prohldce u lkae.
Lka vyet nejprve manela:
Jste celkem v podku, mte njak problm?"
No, nic vnho, jen kdy se miluji se svou enou, tak poprv je ve v podku, ale podruh se stran potm a to mi vad.
Lka prohldne enu a povd:
Jste v podku, ale v manel si stoval na siln pocen pi druhm milovn. Nevte pro?
To vte, e jo! Poprv je to v lednu a podruh v srpnu!"

Star dma se cestou do nebe zastav u brny a povd si se sv. Petrem.
Najednou sly straliv vkiky, pi kterch stydne krev v ilch.
To nic, k sv. Petr, to jenom nkomu vrtaj na lopatkch dry pro kdla.
Za chvli sly dal nervy drsajc kik.
Proboha, co je zase tohle?
Klid, k sv. Petr, to jenom nkomu vrtaj hlavu kvli svatozi.
Tak to ne! dma na to J chci radi do pekla!
Ale tam vs znsiln zepedu i zezadu.
To je mon, ale nebudou muset vrtat.

Test ptelstv - velice jednoduch!
Zavi manelku a psa na hodinu do kufru auta a pak je pus.
Uvid, kdo z nich bude mt radost, e t vid!!!

***

Moje ena mi naznaovala, co chce k nadchzejcmu vro:
"Pla bych si nco, co udl z 0 na 150 za 3 sekundy."
Tak jsem j koupil osobn vhu.
A hdka zaala

Kdy jsem piel vera veer dom, manelka poadovala, abych ji vzal nkam, kde je draho.
Tak jsem ji vzal k benznov pump.
A hdka zaala

Sedl jsem s manelkou u stolu na jejm srazu ze stedn koly. Neustle sledovala opilce, kter sedl sm u vedlejho stolu a pohrval si se sklenikou.
Zeptal jsem se j: Zn ho?
Ano, vzdychla si. Je to moje star lska. Pokud vm, tak se dal na chlast hned po naem rozchodu ped mnoha lety a slyela jsem, e od t doby nevystzlivl.
J na to: Kdo by si pomyslel, e nkdo me tak dlouho oslavovat?"
A hdka zaala

Manelka stla v lonici ped zrcadlem a prohlela se. Nebyla spokojen s tm, co vidla, a tak mi ekla:
Ctm se pern. Vypadm star, tlust a kared. Nemohl bys mi ct nco pozitivnho?
J na to: Na svj vk m skvlej zrak.
A hdka zaala

Snail jsem se pesvdit manelku, aby koupila basu piv za 160 K. Msto toho si koupila non krm za 80 K.
ekl jsem j, e po base piv vypad veer hez ne po nonm krmu.
A hdka zaala

20.06.2009 15:49:20

Vtpky

Tak ten AIDS je prej dost hnusn nemoc.
No to je, taky proto mm pod navleenej kondom.
Nekecej! Ty ho vbec nesundav?
Jen obas. Kdy jdu rat nebo kdy soulom

S jakm " i " napeme vtu: "eny si hrl- a mui l- pot dom ?"
"eny si hrly s tvrdm a mui li pot dom s mkkm."

Manel maj finann problmy. Tak se rozhodnou, e ena pjde lapat chodnk. Nevd pesn jak na to, take pan si stoupne na roh ulice a mu ji povd:
"Nkoho sbal a kdy bude chtt, tak ekni, e jde za tiscovku. Kdyby se nco dlo, j budu stt za rohem..."
ena si tedy stoupne k obrubnku. Za chvli zastav vz, oteve se oknko, vyklon se armantn mu a povd j:
"Za kolik?"
"Za tiscovku," k ona.
"Sakra, mm jen tyi sta...," povd idi.
"Pokej chvilku," na to ena.
Odbhne za roh, k to mui a ten j porad, e za tyi stovky maximln tak orln sex.
Ona se tedy vrt, idi souhlas. Nastoup k nmu do auta, rozepne mu kalhoty a vid obrovsk pirozen.
Chvilku kouk, potom najednou vybhne ven za svm muem a pt se ho:
"Hele, nepjil bys tomu chlpkovi est stovek???"

"Obane, co to tady na veejnm prostranstv dlte?"
"Co bych dlal? Soulom !"
"No - v zsad to zakzno nen. Ale kde mte partnerku?"
"Byla hotov dv, tak la dom .."

Manel po tictce se vrac ze spolenosti a ukldaj se ke spnku.
Mu se na posledn chvli ped ulehnutm vytrat z pokoje. Za chvilku se vrt se se sklenic vody a podv ji en.
"Co to je?" pt se manelka zmaten.
"Aspirin, proti tv bolesti hlavy."
"Ale mne nebol hlava!"
"Ha! A mm t!..."

"Ddeku, co tady tak sedte venku a bez kalhot?"
"No, vera jsem tady sedl bez koile a ztuhla mi pte....."

Ddeek vrac kondomy v drogerii.
"Copak ddo, jsou drav?"
"Drav ne, ale ohbaj se."

Povdaj si dva mui o ench. Prvn povd:
ena je jako gramodeska, ohraje se a vymn za novou.
Druh na to k:
V, kamarde, ta gramodeska se d otoit na druhou stranu a a potom se me vymnit.
Nedaleko stojc babka je poslouch a pak jim povd:
Ale, chlapci,chlapci, to je peci pln jinak! Kdy je gramodeska ohran,vymn se jehla a deska hraje pkn dl!

Pijde slena do sexshopu a d robertka.
Prodava j ukazuje:
"Tenhle je za ptadvacet dolar a tenhle za ptaticet."
"A co ten velk pruhovan?"
"Za stoptadvacet."
"Tak mi ho dejte..."
Po chvli pijde f a pt se prodavae:
"Jak jdou dnes kefty?"
"Ale dobr, prv jsem prodal svoji termosku za sto dvacet pt dolar."

Povdaj si dv babky na nvsi:
"Tak co ta vase vnuka dostala od toho Itala?"
"No povdala, e syfilis."
"A co to je?"
"No to j nevm. Ale asi je to vt ne Mercedes."
"A jak to?"
"No protoe povdala, e jestli je to fakt pravda, tak se v tom poveze cel vesnice."

V carskm Rusku
Poruk od husar soulo jako blzen a jeho kamardi se ho ptaj:
love, jak to dl, e oust s takovm mnostvm enskejch?
A on k:
No, jdu na bl, a kdy tanm, zeptm se rovnou: Madam, chcete si se mnou zasouloit?
Kamardi nevcn krout hlavou:
Takhle rovnou? Slun ensk ti za takovou otzku vraz facku!
Jo, souhlas poruk, kazdej veer jsem zfackovanej, ale vdycky se najde jedna ...

Pkn letn den a na balkon v panelku se opaluje krsn slena, pouze v miniaturnch bikinkch. Nhle na ni padne stn. Oteve oi a vid, jak shora vis provzek s lstkem. Tak lstek oteve a te:
"Stran se mi lbte, chtl bych si s Vmi zasouloit. Jestli souhlaste, zatahejte tikrt. Jestli nesouhlaste, zatahejte tyicetkrt a poslednch deset rychleji."

Rno nejm, protoe myslm na sex.
V poledne nejm, protoe myslm na sex.
Veer nejm, protoe myslm na sex.
V noci nespm, protoe jsem hladov jako prase.

"Pane doktore, mn se na nm dlaj takov mal rov flky, z tch se udlaj takov pupnky, pak jsou z toho takov puchejky a ty praskaj a tee z nich takov nazelenal vodika a ta stran pchne"
"Fj, radi mi ho ani neukazujte!"

Vte, pro chlapi mlt ensk?
Protoe je to osvden.

20.06.2009 10:13:11

Dnes je sobota 20.ervna a svtek m Kvta

domck verze jmna Kvtoslava

19.06.2009 10:40:44

Motto dne

Zamyslm se co oekvm sm od sebe

Od mue se oekv e bude aktivn,odvn a bude schopen eit vechny mon problmy.U en se pedpokld,e budou citliv a postaraj se o rodinu a o domcnost.Oekvn druhch lid mohou bt oprvnn a mohou do jist mry urit smr vaeho ivota.Vy vak mete sv okol tak pekvapit a bt sami sebou.V ivot pak bude o to zajmavj.

19.06.2009 10:39:05

Dnes je ptek 19.ervna a svtek m Leo

zkrcenina jmna Leopold

18.06.2009 09:43:20

Motto dne

Vyuiji anci kterou mi dnes ivot nabdne

Umt vyut svj ivot to je jako t dvakrt.Po cel svj ivot budete svobodn mluvit i jednat,budete uplatovat svoji svobodnou vli.Nemuste se vdy rozhodnout sprvn,mete udlat chyby,ale jak jinak byste se chtli nemu nauit?Hlavn nesmte jen pasivn sedt a ekat e se o vs osud postar.To by bylo pli jednoduch.Svj ivot a svoji budoucnost mte ve svch rukou.

18.06.2009 09:42:23

Dnes je tvrtek 18.ervna a svtek m MIlan

znamen mil,milovan

17.06.2009 10:22:10

Motto dne

Nebudu dat o patn rady.

Mnoz z ns daj o radu tehdy,kdy sprvnou odpov znaj,ale chtj slyet nco jinho.Kdy vm matka nco zakzala,podali jste o dovolen otce.Jestlie vm jeden z nadzench ekl,abyste respektovali urit pravidla,obrtili jste se na jinhoaby vm schvlil vyjmku.Nkde ve svm nitru sice ctte co je sprvn a co ne,vdy je vak jednoduch najt nkoho,kdo bude souhlasit se vm co udlte.Ovem souhlas druh osoby jet neospravedluje patn rozhodnut.

17.06.2009 10:21:07

Dnes je steda 17.ervna a svtek m Adolf

znamen ulechtil vlk

16.06.2009 23:05:02

Na co dchodovou reformu??

4ac4b29b823e6beb221d11e96d53a60e_web

16.06.2009 10:48:57

Dnes je ter 16.ervna a svtek m Zbynk(a narozeniny moje holika.Gratuluju k 21.narozkm)

znamen posilujc hnv

15.06.2009 10:26:30

Motto dne

Zamyslm se nad svmi ivotnmi cli

Pravdpodobn nm nen dopno t pli dlouho,zanechejme tedy po sob nco jako svdectv e jsme ili.Nuda olupuje lovka o jeho vitalitu,ivotn slu a prunost,ale osvdenm lkem proti n jsou pevn rozhodnut.Zamyslete se nad tm,eho byste chtli v ivot doshnout,co byste po sob chtli zanechat.Je dleit,aby vae rozhodnut bylo pokud mono konkrtn a aby bylo zejm,co pro svj cl mete udlat jet dnes.

15.06.2009 10:25:05

Dnes je pondl 15.ervna a svtek m Vt

znamen ivouc,vesel

12.06.2009 11:19:35

Smysl ivota

smysl ivota

12.06.2009 10:26:18

Motto dne

Dnes nkoho pochvlm

Vzpomenete si kdy vs nkdo naposled pochvlil a potil?Teba vm ekl e vm to slu,nebo ocenil vai prci.Nemusel ani zdlouhav hovoit,stailo prost upmn dkuji a hned jste se ctili lpe.Zkuste dnes tak nkoho potit,teba jen nkolika slovy.Vldn slova mohou bt strun a prost,ale jejich ozvna je nekonen.

12.06.2009 10:24:52

Dnes je ptek 12.ervna a svtek m Antonie

znamen "nlec k rodin Antoni"

11.06.2009 09:26:30

Motto dne

Bt se smchu znamen nesnet pravdu.Budu se smt vdy a vude,kde to bude mon.

11.06.2009 09:25:17

Dnes je tvrtek 11.ervna a svtek m Bruno

znamen hnd,snd,oplen

10.06.2009 09:56:45

Motto dne

Budu si vit vech projev ivota

10.06.2009 09:55:45

Dnes je steda 10.ervna a svtak m Gita

znamen perla

09.06.2009 10:22:24

Motto dne

Pijmu zmnu.

Nememe zabrnit zmnm ani zadit,aby vci kolem ns zstaly stejn.Co tedy meme?Pijmout zmnu,pochopit jej vznam,a vyut ji.Je to daleko rozumj ne nakat a zlobit se,e se vci maj jinak,ne jsme si pedstavovali nebo ne jak jsme byli zvykl.Tajemstv astnho ivota spov v tom,s jakou eleganc dokeme pjmout zmnu.

09.06.2009 10:21:18

Dnes je ter 9.ervna a svtek m Stanislava

znamen sta se slavnou

08.06.2009 10:00:12

Dnes je pondl 8.ervna a svtek m Medard

znamen moc tvrd

07.06.2009 09:09:10

Motto dne

Budu provat ptomnou chvli.

U vm nkdo ekl e mte ivot ped sebou?Ve skutenosti je v dosavadn ivot za vmi krom tohoto ptomnho okamiku.Ale i tato chvle se stane minulost jet ne doeknete vtu.Je dobr myslet na budoucnost ale stejn dleit je t ptomnost.Snte o ztku ale provejte dneek.ivot je vzpomnka -a na ptomnou chvli,kter ovem pomine tak rychle,e ji sotva meme zachytit.

07.06.2009 09:07:25

Dnes je nedle 7.ervence a svtek m Iveta a Slavoj

Iveta se vykld jako tisov luk a Slavoj jako slavn vojevdce

06.06.2009 09:42:40

Motto dne

Udlm si as na odpoinek

Ctte se unaven a vyerpan?Pak je teba abyste si odpoinuli.Nkdy sta pt minut nebo plhodinka nkde o samot.Odpoinek pomh tlu i mysli naerpat nov sly.Pokud nechcete odpovat pasivn zkuste relaxovat.Napklad pomalu a zhluboka dchejte a soustete se na svj dech.Nepipoutjte si dn mylenky a starosti.A budete uvolnn a odpoat budete mt opt chu do nov prce.Odpoinek neznamen nicnedln.Odpoinek znamen naerpn novch sil.

06.06.2009 09:41:25

Dnes je sobota 6.ervna a svtek m Norbert

pekld se jako slavn sevean

05.06.2009 09:45:44

Bacha na to koho bude volit!

Jdeme volit

05.06.2009 09:26:42

Motto dne

Udlm si as na snn

Jak by se vm lbilo t naplno a vznet se vysoko na modrm nebi?Kdypak jste se naposled takto uvolnili?Kdy jste naposledy letli ve svch mylenkch do vin a nechali si vlasy echrat vtrem?Teba si myslte e jste na podobn snn u trochu sta.Nesmysl!V kadm vku mete dt fantazii voln prbh.Mete-li,udlejte to.

05.06.2009 09:25:34

dnes je ptek 5.ervna a svtek m Dobroslav

oslavujc svmi iny dobro

04.06.2009 10:14:58

Motto dne

Kdy po nem opravdu toute,mete toho doshnout.Chce to jen odhodln,vytrvalost a tvrdou dinu.

Co doopravdy chcete?Jak je v nejvt,nejdleitj ivotn cl?Co dlte pro jeho dosaen?Jestli se vm zd pli vzdlen nebo tko dosaiteln,me pomoci jedno moudr nsk pslov.Chce - li lovk odstranit horu,mus zat odnet mal kameny.

04.06.2009 10:13:52

Dnes je tvrtek 4.ervna a svtek m Dalibor

znamen oddalova boje

03.06.2009 09:41:46

Motto dne

Pokusm se uvdomit si pekvapiv zzraky ve svm ivot

ivot je fantastick nepetrit etz pekvapivch zzrak.Mohli byste i vy ct nco takovho?Pokud ne,zamyslete se nad tm,co byste mohli ve sm ivot zmnit.Teba je ta prav chvle uinit njak nov rozhodnut,stanovit si urit cle,naplnovat si pro sebe njak smr.Nemuste se stle smt,sta se usmvat a prochzet ivotem s otevenma oima.

03.06.2009 09:40:39

Dnes je steda 3.ervna a svtek m Tamara

pojmenovn pro datlovou palmu(hebrejsky)

02.06.2009 10:42:38

Motto dne

Budu prosazovat svoji individualitu

Nen jednoduch prosadit svoje vlastn pesvden,zvlt tehdy,kdy s vmi okol nesouhlas.Ovem nkter mylenky by se nedostaly do svta a neuchytily by se,kdyby se nikdo nepokouel dostat je lidem z hlavy.Pokud jste sklopevn pesvdeni e mte pravdu,pokraujte v cest.Jist potkte nkoho,kdo vs pochop a podpo.K objevm obvykle nedochz podle nvodu,ale tak,e sejdete z hlavn cesty a pokuste se prozkoumat neznm zem.

02.06.2009 10:41:42

Dnes je ter 2.ervna a svtek m Jarmil

znamen milujc prudkost

01.06.2009 09:50:53

Motto dne

Budu se snait posilovat zdravou sebedvru

Ky si mysl e me-doke to.Kdy si mysl e neme-m pravdu:-))

Urit jste ji slyeli o tom,jakou slu m pozitivn mylen.Tak negativn mylen je tak mocn-me zniit vai tvoivost a podlomit vai duevn a fyzickkou slu.Vit si sebe a svch schopnost je zkladnm pedpokladem spnho een kadho problmu a kolu.

01.06.2009 09:49:44

Dnes je pondl 1.ervna a svtek m Laura

pvod m ve slov vavn

31.05.2009 11:49:05

Dnes je detiv nedle 31.kvtna,posledn den v msci.Svtek m Kamila

znamen osoba vzneenho pvodu.

30.05.2009 19:45:21

Waldemar Matuka

Ve vku nedoitch 77 let zemel na infarkt na Florid,kde po emigraci il.Mla jsem ho moc rda a jeho psniky hly u srdka.Navdycky si ho budu pamatovat v kostmu z filmu Noc na Karltejn,.....Asi do v......

199

30.05.2009 10:46:50

motto dne

Nejhor bolest na svt nen bolest fyzick

Kdy upadnete,natluete si nebo se splte o horkou pnev bude vs to bolet jen chvli.Tlo se rychle vzpamatuje.Kdy vs vak nkdo zesmn,pon a dotkne se vaich cit-ubl va dui,a ta se hoj pomaleji.i ona se vak jednoho dne uzdrav a vy se budete moci setkat s dotynm lovkem bez vitek.A tak bol-li vs njak kivda,nezoufejte.as je nejlep lka

(Tohle zamylen jsem vnovala svoj sestence Jitce.Je mi po n smutno...K se jej duika u brzo uzdrav.A peju j pohodov thotenstv.)

30.05.2009 10:45:38

Dnes je sobota 30.kvtna a svtek m Ferdinand

znamen pipravujc se k jzd

29.05.2009 11:02:42

Posledn varovn

Trautenberku,neser!

29.05.2009 09:52:47

Dnes je ptek 29.kvtna a svtek m Maxmilin

umle vytvoen jmno z latinskho Maximus

28.05.2009 09:56:17

Motto dne

Vidt daleko to je jedna vc.Jt tam to je vc druh

Obas se rozhodneme e budeme pravideln cviit.Naplnujeme si hodinu cvien denn,ale po dvou dnech pestaneme.Kdy si stanovme nereln cle,musme se pipravit na to,e neuspjeme.Rozhodnte se tedy pro takov,kterch mete doshnout.Velk cle si rozdlte na men a postupujte krok za krokem.Kdy nkdy zakopnete tak se nic nedje,Zvedneme se a jdeme dl:-))

28.05.2009 09:54:55

Dnes je tvrtek 28.kvtna a svtek m Vilm

vzniklo spojenm slov "vle" a "pilba"

27.05.2009 10:42:04

Motorki v Irku,tm je hej:-))

Motorki v Irsku

27.05.2009 10:32:01

Motto dne

Zamyslm se nad tm,pro vydlvm penze

Penze jsou pro kadho lovka dleit.Nkdo pracuje proto aby zajistil svou rodinu.Jin pedevm proto aby si mohl zajistit co mon nejvc pjemnch vc-dm,chatu,auto...Penze jsou dobr sluha ale patn pn...

27.05.2009 10:29:28

Dnes je steda 27.kvtna a svtek m Valdemar

znamen vldnout

26.05.2009 10:34:17

Sedaka pro nevtan nvtvy

pro nevtan nvtvy

26.05.2009 10:25:05

Motto dne

Udlm svmu tlu dobe:budu se smt

Smch je zdrav,prospv vaemu tlu.Kdy se smjeme srdce pracuje na sto procent,krevn obh se zlepuje.Tlo vyluuje hormony,kter ns udruj v kondici.Plce se roziuj a lpe okysliuj mozek.Svaly se uvoluj a trvc stroj pracuje bez problm.A to jsou pouze tlesn fyzick vhody smchu.Tch duevnch je mnohem vc:-))

26.05.2009 10:24:04

Dnes je ter 26.kvtna a svtek m Filip

znamen milovnk kon

25.05.2009 10:03:49

Motto dne

I na nepjemn otzky odpovm pravdiv.

Zan to obvykle takto:"Nestihl jsem dodlat svou prci,protoe mi vera nebylo dobe".Nebo:"Ale ten es ti opravdu slu."-a pitom si myslte jak vypad nemon.K takovm nevinnm lm se obas uchl kad z ns.Nkdy se tak chceme vyhnout nepjemnostem,jindy je ekneme protoe jsou lbivj-v kadm ppad je le jednodu ne ci pravdu.Ale pozor!Le m krtk nohy a tak pravda asto vyjde najevo.A navc-pravda m jednu velikou vhodu-lovk si nemus pamatovat co ekl.

25.05.2009 10:02:47

Dnes je pondl 25.kvtna a svtek m Viola

znamen fialka

24.05.2009 10:09:09

Motto dne

Piznm svou chybu

Nco jsme spackali.Podailo se nm rozbt pamtnou vzu po prababice,zapomli jsme udlat nco co jsme slbili,pili jsme dom o nkolik hodin pozdji a vbec ns nenapadlo e nai blzc o ns u maj strach.Slyte-li pak vitky,nen prv nejvhodnj tvit se uraen.Potlate svou nevoli a piznejte chybu.A pedevm naslouchejte ostatnm.V takovch ppadech toti maj prvo si stovat.Mluvte zvolna,tie a etete slovy.

24.05.2009 10:08:08

Dnes je nedle 24.kvtna a svtek m Jana

znamen hospodin je milostiv

23.05.2009 13:46:21

Volebn gul u se nenos.Te je modern volsk oko:-))

Volsk oko

23.05.2009 13:41:18

Motto dne

Doku pijmout konstruktivn kritiku a vyuiji ji ve svj prospch

Napadlo vs nkdy nco,co ostatn psn zkritizovali?Nco,co druz povaovali za nereln,nemon,nepraktick?Takov kritika me pkn bolet,Ale nevzdvejte se,dvejte se dopedu.Uvaujte,jak byste mohli vyut kritiku ke zdokonalen va mylenky.Mete svj npad pozmnit aby byl pijatelnj.Zkuste vymyslet nkolik obmn a potom znovu zajdte za svmi kritiky.Uvidte ,co oni na to.A nenechejte se odradit.To,co je dnes bn uvno,existovalo kdysi jen ve fantazii nkterch lid.

23.05.2009 13:39:55

Dnes je sobota 23.kvtna a svtek m Vladimr

vykld se jako mocn

22.05.2009 10:27:07

Motto dne

Zamyslm se nad tm co uitenho mohu udlat pro sv prosted

Od prvopotku svdlo lidsk pokolen boj s prodou.Dnes,bhem jedn generace,se musme o sto osmdest stup obrtit a stt se jejmi ochrnci.

22.05.2009 10:26:03

Dnes je ptek 22.kvtna a svtek m Emil

vykld se jako soupec

21.05.2009 12:15:50

Dal super malba

opt super malba

21.05.2009 09:45:33

motto dne

Budu pemlet o tom,za co jsem v ivot odpovdn.

lovk je takov jak jsou jeho skutky.

21.05.2009 09:42:55

Dnes je tvrtek 21.kvtna a svtek m Monika

znamen osaml

20.05.2009 10:45:36

Motto dne

Nebudu se bt zmn

Je riskantn chce-li se zmnit.Ti,kte si na tebe zvykli mon nebudou souhlasit,jin to vak pochop a pjdou s tebou.Lid se vyvjej,mn se jejich vkus,zjmy a priority.Me se stt,e se vy sami budete mnit rychleji ne vai znm a ptel.Zmnte kolu nebo zamstnn,objevte nov cle,kter vs budou pitahovat.Mon e si proto s nktermi lidmi pestanete rozumt,ale tak u to bv.Bute trpliv,urit objevte nov ptele a znm.

20.05.2009 10:44:13

Dnes je steda 20.kvtna a a svtek m Zbyek

19.05.2009 10:16:41

Motto dne

Uplatnm svou fantazii

lovku bez fantazie chyb kdla.Popustit uzdu fantazii neznamen jen si vymlet.S fantazi lze lpe eit problmy,rozhodovat se v obtnch situacch.Pedstavte si v dan chvli vechny mon situace.Zavete oi a pedstavte si jak by to vypadalo,kdybyste se rozhodli pro to i ono een.Pedstavte si rzn souvislosti a nsledky,dobr i ty patn.A tak si pedatvte ja by se k vm chovala vae rodina,ptel,okol.Hlavn je myslet na dsledky svho rozhodnut do budoucna.

19.05.2009 10:15:27

Dnes je ter 19.kvtna a svtek m Ivo

znamen luitnk

18.05.2009 09:42:22

Motto dne

Proku laskavost ani bych za to nco oekval

Pokud nco darujeme s oekvnm e se nm to njak vrt nen to dar ale obchod.

18.05.2009 09:41:10

Dnes je pondl 18.kvtna a svtek m Nataa

rusk podoba jmna Natlie

17.05.2009 11:42:52

Motto dne

Kad se nkdy ct nejist

Vlivem vech zmn ke kterm kolem ns dochz ,nen mon ctit se neustle bezstarostn a bezpen.Kadho lovka provz v ivot pochyby,nejistota a nkdy pocit bezvchodnosti.Pome nm kdy si uvdomme e podobn pocity maj i ostatn.Tyto pocity vak pejdou a hledn novch vchodisek in lovka zkuenjm a moudejm.V netst se stvme moudejmi kdeto tst ns pipravuje o sprvn nzory a objektivn pohled na vc.

17.05.2009 11:41:44

Dnes je nedle 17.kvtna a svtek m Aneta

znamen milostiv

15.05.2009 11:22:48

Motto dne

eknu si e kad nkdy mv patn dny a e ztra bude lpe

Nkter dny u bvaj takov.Zapomenete si doma penenku,ujede vm autobus,vysype se vm taka...kte si e jste dnes snad ani nemli vstvat z postele.Ale ivot jde dl.Na jedno pjemn oekvn pipadaj nejmn ti nepjemn skutenosti.Potejme s tm a bume v pohod i kdy se zrovna neda:-))

15.05.2009 11:21:35

Dnes je ptek 15.kvtna a svtek m ofie

znamen moudrost

Dnes je tak Mezinrodn den rodiny

14.05.2009 11:53:50

Motto dne

Velk vci se vtinou rod v tichu a o samot

Bt sm a bt osaml jsou dv rzn vci.Nkte lid je vak nedok odliit.Kdy nejsou se svmi pteli nebo si s nimi alespo netelefonuj,jsou nervozn,maj obavy a strach.Vechen voln as si proto zapluj prac,zbavou,sportem a nejrznjmi innostmi.Na druh stran lovk,kter m as bt sm,se me pohrouit do svch mylenek,zkoumat sv zjmy a snt sv sny.Pokuste se o to,stoj to za to.

14.05.2009 11:52:40

Dnes je tvrtek 14.kvtna a svtek m Bonifc

znamen mu dobrho osudu

12.05.2009 10:07:27

Motto dne

Budu se uit naslouchat druhm lidem

"Nejsem tvrdohlav,jenom mm vdycky pravdu".Tohle mon vypad legran,ale lid kte si mysl e maj vdycky pravdu ve skutenosti moc zbavn nejsou.A tak proto nemaj mnoho ptel.Ptel naslouchaj jeden druhmu a jeden od druhho se u.Jsou schopni pipustit e se ml.

12.05.2009 10:05:59

Dnes je ter 12.kvtna a svtek m prvn ze t zmrzlch mu-Pankrc

znamen vemocn

11.05.2009 10:05:06

Pro mlad mui poslouchaj hlasitou hudbu?

Zn to tm kad.Odnkud z ulice se pibliuje tlumen dunn,kter se neustle zesiluje.Najednou kolem jede vz,kter d njak mladk,oknka m otevena a z auta se line hudba o hlasitosti,za kterou by se nemuseli stydt ani Stouni na strahovskm koncert(ten byl v roce 1990 slyet 8 km daleko).Star lid kolabuj a dvky pobaven krout hlavou.

Vdci jedn americk university se na tento jev zamili.Pro si zejmna idii drach automobil poutj hudbu tak nahlas?Samozejm tm na sebe chtj upozornit."HEJ ZLATO,PODVEJ SE.TADY JSEM ,MM SUPROVEJ BOURK A JSEM VE VAT!"jako by sdlovali,samozejm hlavn okolojdoucm dvkm.

Ti,kte s oblibou poslouchaj hlasitou hudbu,pr obvykle pat k lidem s vymi pjmy,zatmco uklidujc hudb dvaj pednost he placen lid.Uritou roli zde ale hraje i jist zakomplexovanost-nemohou-li na sebe upozornit tito lid jinak,zkus to alespo skrze hlasitou hudbu.

11.05.2009 09:59:32

Motto dne

Budu pemlet o nkterm z rozhodnut,kter na m v blzk dob ek

Jak se zachovte kdy najdete penenku s tisci korunami?Jak zareagujete kdy zjistte e vs nejlep ptel podvd?Co udlte kdy vm znm nabdne drogu?V ivot se muste stle rozhodovat.Pokud si nejste jist jak byste se v podobn chvli zachovali,zkuste si v duchu zahrt svoji roli a pemlejte o tom.Sami se muste rozhodnout,jak nalote s tm,co ivot nabz,sami se muste rozhodnout jak elit ivotnm problmm.

11.05.2009 09:58:13

Dnes je pondl 11.kvtna a svtek m Svatava

znamen siln

10.05.2009 21:00:34

Nkdo m G-bod a nkdo.........

G bod

10.05.2009 20:53:03

Motto dne

Zd se,e ke tst vdy potebujeme prv to,co nm schz

U jste nkdy po nem tak touili a jste si mysleli e bez toho nemete t?Mluvili jste o tom,snili,plnovali,etili a adonili.Pokud jste svho cle nakonec doshli,splnilo se vae oekvn,nebo se nakonec ukzalo e to ve skutenosti pro vs a tak dleit nebylo?Mon ale e jste svho cle nedoshli.Je to i dnes pro vs stle stejn dleit?Stv se toti,e s odstupem asu vidme nae vysnn pn stzlivjma oima.Je dobr si ujasnit,kter pn pro ns budou dleit i ztra,za tden,nebo teba za rok....

10.05.2009 20:49:49

Dnes je 10.kvtna , svtek m Blaena ale pedevm vechny maminky.Gratuluju!

Den matek

09.05.2009 10:01:32

Motto dne

ivot ti oplc co do nj vkld

Neda se vm v ivot vechno tak,jak jste si naplnovali?Mte pocit e jste uvzli na mrtvm bod?Sebeltost vm nepome.Zamyslete se nad tm,jak zmny je teba udlat a pak pipravte nov plny a usilujte o dosaen novch cl.Pamatujte,e velk vci nevznikaj bez pot.ivot nm oplc podle toho,kolik jsme ochotni investovat nmahy,asu,zklamn,novch zatk....

09.05.2009 10:00:21

Dnes je sobota 9.kvtna a svtek m Ctibor

znamen est

07.05.2009 10:59:46

Motto dne

Moudrost starc je velk podvod.Nestrnou k moudrosti ale k opatrnosti

Mld a st nejsou zvisl na vku.Meme se setkat s mladm edestnkem,ale tak s pedasn zestrlm dttem.St ducha se vyznauje plinou opatrnost,pchou,pohrdnm nebo netolerantnm jednnm s druhmi.Strnout zaneme tehdy,kdy kapitulujeme v sil ubrnit se tmto nectnostem.

07.05.2009 10:58:44

Dnes je tvrtek 7.kvtna a svtek m Stanislav

znamen pevnost

06.05.2009 10:41:41

Motto dne

Hudba je zjeven vyho rozumu a moudrosti

Hudba m magickou slu.Vyvolv v lovku pocit tst,radosti,smutku i osamn.Probouz nejrznj vzpomnky.Me ns inspirovat k tanci,ke zpvu.Pomoc hudby tak meme mnit sv pocity.Nemme-li nladu,pustme si nco radostnho.Jsme-li vyerpan,poslechneme si uklidujc melodii.Hudba psob zzran.

06.05.2009 10:40:40

Dnes je steda 6.kvtna a svtek m Radoslav

znamen starat se

05.05.2009 10:19:00

Chce vdt jak bude vypadat za 10,15,20 let?

Koukni na tughle adresu a nahldni do budoucnosti.

http://www.ready4future.cz/

Sta kliknout do rubriky odkazy na odkaz Nakoukni do budoucnosti

05.05.2009 10:15:52

Motto dne

Chyby dlaj lovka sympatickm

Nen teba opakovat e nikdo nen dokonal.Nkte lid si vak o sob mysl e tm dokonal jsou.Zdrazuj nedostatky druhch,aby dokzali e oni sami jsou lep.Vyzdvihuj sv zsluhy a zesmuj chyby druhch.O takovch lidech si zejm pomyslme sv a nebudeme jim vnovat pozornost.

05.05.2009 10:14:57

Dnes je ter 5.kvtna a svtek m Klaudie

znamen kulhav

04.05.2009 10:35:47

Motto dne

Budu si vit svch ptel takovch jac jsou

04.05.2009 10:34:12

Dnes je pondl 4.kvtna a svtek m Kvtoslav

znamen kvetouc

03.05.2009 09:54:16

Motto dne

Budu se uit odpoutt sob i druhm

Slbili jste dnes e posekte zahradu,spravte plot,navtvte znm......Pustili jste se vak do neho jinho a na svj slib jste zapomli.Kad nkdy zapomn.Je pak teba piznat svoji vinu,omluvit se a pokud je to mon tak svj slib splnit dodaten.lovk by ml bt tolerantn,odpoutt sm sob a tak druhm.Vdy lze odpustit peiny ke kterm m lovk odvahu se piznat.

03.05.2009 09:52:21

Dnes je nedle 3.kvtna a svtek m Alexej

znamen obrnce

02.05.2009 12:53:35

Motto dne

Nikdy nesm opustit sm sebe

Nkte lid z vaeho okol mon chtj,abyste se chovali uritm zpsobem,abyste se zmnili podle jejich pedstav.Mon s vmi dokonce maj velk plny.Vy vak v kadm ppad zstate sami sebou.Kad z ns je osobnost,kter m sv ivotn pedpoklady,schopnosti,vlohy,zliby.Vy sami byste mli poznat kde je vae msto a kam smujete.Mli byste vdt kdo jste a snait se bt pouze sami sebou.

02.05.2009 12:51:49

Dnes je sobota 2.kvtna a svtek m Zikmund

znamen ochrnce vtz

01.05.2009 11:10:28

Dnes je ptek 1.kvtna

Zan nejkrsnj msc v roce-msc lsky

lska

30.04.2009 11:19:11

Motto dne

Chybovat je lidsk,odpoutt bosk

Vdy se najdou lid,s nimi bude obtn vychzet.Oni nebudou mt v oblib vs a vy zase je.Me se stt e vs nkte budou i nenvidt.Co potom?Optovat nenvist nikam nevede,jen se tm prohlubuje.Zkuste se sp chovat mile a pvtiv a ekejte co se stane.Mon se nco zmn,mon ne.Dleit je zapamatovat si,e city druhch nememe ani kontrolovat ani mnit.

30.04.2009 11:18:08

Dnes je tvrtek 30.dubna a svtek m Blahoslav

znamen poehnan

29.04.2009 10:35:33

Dal skvl tetovn

dal skvl tetovn

29.04.2009 10:26:53

Motto dne

Je lep znt nkter otzky ne vechny odpovdi.

Pro nkter lidi nen snadn piznat e neznaj odpov na nkterou otzku-zvl᚝ kdy chtj na nkoho udlat dojem,nebo kdy si moc nev a boj se e by se mohli zesmnit.Klst otzky ale nen projev slabosti,naopak-je to vraz sly.lovk kterho se ptte pozn e se o nj zajmte,e chcete slyet jeho nzor.A vte,e vdy se dovte nco novho,zajmavho.Nebojte se ptt.

29.04.2009 10:25:46

Dnes je steda 29.dubna a svtek m Robert

znamen slavn a skvl

28.04.2009 10:48:35

Motto dne

Kad lovk je talentovan,neopakovateln a originln

28.04.2009 10:46:14

Dnes je ter 28.dubna a svtek m Vlastislav

27.04.2009 10:59:49

Krsn den

Je ndhern mt kolem sebe lidi,kterm rozumm a kte rozum m.ivot je stran moc sloitej a bol,j nechci trpt bolest.Chci t,jen tak ,obyejn,obklopit se blzkmi,rodinou,dtmi,ale i lskou.Bez lsky to nejde.Mla jsem te dlouho obdob bez lsky.Najednou ctm e by se to mohlo zmnit.Nen to jednoduch,sp naopak.Konvence,zvazky,ale taky jiskry kter ltaj mezi dvma,kte najednou prost vd e tohle je on,tohle je ona,akoliv se vera jet neznali.Nechceme ubliovat,chceme jen prot nco krsnho.To zl a patn u trvalo tak dlouho ,e lovk pomalu otupl apestal doufat.A najednou je to tady..Milovat,bt milovn,prost opt t....Tenhle lnek jsem napsala pro tebe,Romane.

27.04.2009 10:58:32

Dnes je pondl 27.dubna a svtek m Jaroslav

znamen vzntliv

24.04.2009 11:22:03

Motto dne

Piznm,za co jsem odpovdn.

as od asu musme udlat nco nepjemnho,nepohodlnho nebo obtnho.Mme teba dokonit zakzku nebo si popovdat s partnerem o nedoeenm problmu.V ivot je plno takovch situac.Meme je ignorovat,meme se tvit e neeyistuj,meme je donekonena odkldat.Jene tm se nic nevye.

24.04.2009 11:20:23

Dnes je ptek 24.dubna a svtek m Ji

znamen vina,pstitel

23.04.2009 10:41:00

Krize z t lep strnky

1.Starost o kufr pus z hlavy

Loni aerolinie ztratili o 10milion kufr mn ne v pedchozm roce.Kdy lid nemaj penze mn cestuj a odbavovai na letitch nejsou pod tak velikm tlakem a dlaj podstatn mn chyb.

2.Fandte lepmu sportu

esk sport stoj na patnm zklad.Zatmco teba v NHL zskvaj kluby 2/3 penz ze vstupnho,1/4 z prodeje suvenr a jen 1/10 ze sponzoringu,u ns je to pesn opan.4/5 penz pochzej od sponzor.To by krize mohla zmnit.Reklama se zane vce sousteovat na prodej a mn na image,hokejov a fotbalov kluby pjdou o stovky milion.Bu sn platy hr nebo budou krachovat.Sponzoi daj pednost jen pikov kvalit.Dsledkem me bt zven konkurence i rovn hry.

3.Uvejtesi kvalitnjch slueb

Dky konkurennmu tlaku a konci hospodskho boomu se zv kvalita slueb.Ochota ,rychlost a pelivost emeslnk se od dob OPBH nijak zvratn nezvedla.Pro taky,kdy je vude prce dost?S ubvajcmi zakzkami se vak vyjednvac sla pesouv na stranu zkaznka.Firmy kter to "plcaly"pomalu zaniknou.Lid za sv penze budou chtt pikovou kvalitu.

4.Inovujte

Krize ns nut pichzet na nov mylenky a postupy.lid provaj tk obdob,dokou najt jednodu nebo levnj een mnoha problm.

5.Nebojte se ralok

Poet napaden raloky loni celosvtov klesl na ptilet minimum.To je dsledek toho,e lid omezuj sv vlety na ple.

23.04.2009 10:21:34

Kdo v sebe douf ten nael pravou oporu

S km me potat 24 hodin denn?Kdo je vdy po ruce,kdo t vdy poslechne?Odpov je jednoduch-ty sm.Me bt sm sob nejlepm ptelem,prvodcem i rdcem.Kad jsme bytost,kter je schopna zvldnout to,pro co se rozhodne.

23.04.2009 10:20:52

Motto dne

Budu hledat zdroj sly a jistoty sm v sob

23.04.2009 10:19:44

Dnes je tvrtek 23.dubna a svtek m Vojtch

znamen tcha vojska

22.04.2009 10:23:08

Dnes je mezinrodn Den zem.

Ve co je podle prody je hodno cty.

22.04.2009 10:17:13

Dnes je steda 22.dubna a svtek m Evenie

znamen urozen

21.04.2009 11:25:45

Motto dne

Pouze innost smujc k jasnmu cli in ivot snesitelnm.

Jak se pinutte udlat nco do eho se vm moc nechce?Nkdo prost poslechne pokud dostane pkaz.Jin potebuje vidinu odmny.Jak se motivujete vy?

21.04.2009 11:24:35

Dnes je ter 21.dubna a svtek m Alexandra

znamen obrnce mu

20.04.2009 11:20:35

Kadmu d do vnku proda njakou vadu

Co si myslte o dokonalosti?Znamen dokonalost kariru,popularitu,uznn?Me bt lovk dokonal ve vem co dl?Touha po dokonalosti je spojena s velkou zt na psychiku.Skutenost toti je,e nikdo neme bt dokonal,absolutn dokonalosti lovk neme doshnout.Budete-li se vechno snait dlat perfektn neudlte nakonec dobe nic.

20.04.2009 11:19:48

Motto dne

Stanovm si dosaiteln cl

20.04.2009 11:18:47

dnes je pondl 20.dubna a svtek m Marcela

znamen bojovnk

18.04.2009 09:31:48

Motto dne

Podstatou lovka je svoboda.

Kad lovk m prvo rozhodovat o svm ivot.

Kad lovk m prvo odmtnout kdy po nm nkdo nco vyaduje

Kad lovk m prvo se ohradit kdy ho nkdo poniuje nebo ho kritizuje

Kad lovk m prvo vyjdit sv pocity

18.04.2009 09:30:39

Dnes je sobota 18.dubna a vtek m Valrie

znamen siln

17.04.2009 09:48:13

Motto dne

Budu pemlet jak nakldm se svmi penzi

17.04.2009 09:47:08

Dnes je ptek 17.dubna a svtek m Rudolf

znamen slavn vlk

16.04.2009 09:35:34

Moje nov autko

Tak to je m nov autko.Dcka ho pojmenovali Sandero Sombrero.Fajne..:-))

Sandero

16.04.2009 09:29:49

Dotek lsky uin z kadho lovka bsnka

Kdy ho(ji)zahldnete,vae srdce se rozbu.Kdy se na vs podv mon se dokonce zaervente.Nemete najednou myslet na nic jinho ne na nj.Jste najednou schopni napsat bse,sloit psniku,popsat stohy papru o jeho och,stech...Tak je to kdy jste zamilovan.V mld ale i v pozdjm vku.Je to velice imtenzivn a vyerpvajc a pitom pln normln a krsn.Bez zamilovanosti a lsky ivot nen ivotem.

16.04.2009 09:29:16

Motto dne

Budu se radovat ze svch cit

16.04.2009 09:28:13

Dnes je tvrtek 16.dubna a svtek m Irena

znamen mrumilovn

15.04.2009 10:54:01

motto dne

Budu-li mt njak problm,pokusm se ho nejprve jasn popsat a potom budu hledat een

15.04.2009 10:42:42

Dnes je steda 15.dubna a svtek m Anastzie

vykld se jako vzken

12.04.2009 11:16:33

Peji vem krsn proit Velikononch svtk

velikonoce

12.04.2009 11:08:07

Dnes je 12.dubna,Velikonon nedle

11.04.2009 09:26:42

Motto dne

Nebudu mikoho kritizovat

11.04.2009 09:25:36

Dnes je sobota 11.dubna a svtek m Izabela

znamen Bh je m psaha

10.04.2009 10:56:11

Velik strach lze zakrt odvahou

Kad z ns je do urit mry plach.Vypodvme se s tm kad po svm.Nkdo se uzave do sv ulity,nkdo se naopak sna najt takovou oblast zjmu,ve kter se ct jist.Jednm ze zpsob jak pekonat nejistotu a bze je vnovat se njakmu konku.Tak meme najt njakou spznnou dui.Budeme-li si o svch zjmech povdat s druhmi lidmi,urit se dovme ledacos novho a nae plachost se bude vytrcet.

10.04.2009 10:55:33

Motto dne

Zkusm promluvit s druhmi o svch zjmech

10.04.2009 10:54:23

Dnes je ptek 10.dubna a svtek m Darja

znamen dritelka dobra

09.04.2009 10:17:27

sexy hrobka

sexy hrobka

09.04.2009 10:10:45

hrek jd s medem.Chytrk to tak dl.Chutn sice divn ale nepad z vidliky:-))

Nen to tak hloup jak se na prvn pohled zd.Je to vlastn zajmav zpsob jak jst hrch.Mte tak problmy kter je teba eit?Zkuste se zamyslet.Teba pjdete na neobvykl a blzniv monosti.

09.04.2009 10:09:54

Motto dne

Zkusm pijt teba i na blzniv zpsob,jak vyeit svj problm

09.04.2009 10:08:38

Dnes je tvrtek 9.dubna a svtek m Duan

ten kdo m dui

07.04.2009 10:06:23

Konen stanice

konen stanice

07.04.2009 10:00:07

Bolest posiluje odvahu.Nidy nebude staten,kdy se bude mt v ivot jen dobe

Akoliv je to k neve,na potku veho dobrho stoj pote a problmy.Zl asy toti vdy prov lidskou odvahu,odhodln a slu.Kdy je po vem ekneme si:"Vydrel jsem,zvldl jsem to.Te u se srovnm s mkoliv."Jednoho dne nae bolest pomine a my budeme silnj,odhodlanj.

07.04.2009 09:59:21

Motto dne

Budu pemlet o tom,e bolest lovka posiluje

07.04.2009 09:57:34

Dnes je ter 7.dubna a svtek m Heman/Hermna

Heman-vlenk,Hermna-bojovnice

06.04.2009 10:22:34

Bu sm sebou a dopej stejn prvo i druhm

Kdy m na njakou vc urit nzor,neznamen to e ho mus mt i ostatn.Mnoz lid to vak nechpou a tak se cel ivot sna doshnout toho,aby s nimi druz souhlasili.Vede to ke sporm,kivdm a nkdy dokonce i k nsil.Kad lovk m pln prvo na svj nzor.Respektujme to!

06.04.2009 10:21:45

Motto dne

Nebudu nikomu vnucovat svj pohled na vc,nebo svj nzor

06.04.2009 10:20:26

Dnes je pondl 6.dubna a vtek m Vendula

05.04.2009 08:48:44

Motto dne

zamyslm se nad tm,zda si moji hrdinov opravdu zaslou mj obdiv a ctu.

05.04.2009 08:47:22

Dnes je nedle 5.dubna a svtek m Miroslava

musk varianta jmna Miroslav

04.04.2009 09:51:54

Dnes a ztra probhne nvtva americkho prazidenta Baracka Obamy v esk republice

Celm jmnem Barack Husajn Obama.Narodil se 4.srpna 1961 na Havaji.Roku 1997 byl poprv zvolen do Sentu sttu Illinois, kde slouil do roku 2004.V roce 2004, na konventu Demokratick strany, pednesl hlavn projev sjezdu, dky ktermu zaznamenal velk nrst popularity, a v tme roce byl zvolen do Sentu Spojench stt. Obdrel vce ne 70 % hlas oproti 29 % jeho republiknskho kandidta Afroameriana Alana Keyese, co byl nejvt rozdl v historii. Byl v poad ptm Afroamerianem, kter se stal americkm sentorem

Barack Obama
.Dne 4. listopadu 2008 zvtzil v prezidentskch volbch, kdy porazil republiknskho kandidta Johna McCaina. Obama se stal 43. muem v adu a 44. prezidentem USA. Historicky je vbec prvnm afroamerickm prezidentem Spojench stt americkch. 20. ledna sloil za ptomnosti tm dvou milion lid ve Washingtonu D. C. slavnostn psahu a ujal se funkce.

04.04.2009 09:44:48

Pam je nezbytn pro vechny kony rozumu

Pse,hlas,barva,vn-to ve vyvolv vzpomnky.V mysli se nm jich ukld neuviteln mnostv:vzpomnme na udlosti ivotn dleit,ale i na ty celkem bezvznamn-na posezen u stolu,laskav slovo,ptelsk objet,polibek,slavnostn setkn..Nikdy nevte co se vm kdy vryje do pamti.Co udlte dnes ,zstane ztra pro vs nebo pro nkoho druhho vzpomnkou.

04.04.2009 09:44:05

Motto dne

Strvm njak as se svmi vzpomnkami

04.04.2009 09:41:57

Dnes je sobota 4.dubna a svtek m Ivana

ensk protjek jmna Ivan

03.04.2009 10:29:57

Pomeran jen pro eny

pomeran jen pro dmy

03.04.2009 10:21:07

Kdy mte hodn problm tak se bu pod jejich thou potopte ,nebo se naute plavat

Na otzky existuj dv odpovdi.Dobr a patn.Mm jt do koly nebo do prce?Mm dodlat rozdlan koly?Mm si dt dal sklenku vna?Na tyhle otzky zn sprvnou odpov kad.patn odpovdi mohou zpsobit problmy.Jist mte svch starost nad hlavu,nepidlvejte si zbyten dal.A nevte-li si rady,potebujete li pomoc,povzbuzen pak nevhejte a porate se s nkm komu dvujete.

03.04.2009 10:20:30

Motto dne

Nebudu si pidlvat zbyten problmy

03.04.2009 10:19:27

Dnes je ptek 3.dubna a svtek m Richard

znamen psn vldce

02.04.2009 10:16:13

Jzda all inclusive

jzda all inclusive

02.04.2009 09:51:45

Ti dobr skutky,ktermi by se ml lovk obdarovat

Denn udlej nco dobrho pro sv tlo.

Denn udlej nco dobrho pro svou dui.

Najdi si nkoho,komu se me kdykoliv svit.

02.04.2009 09:51:08

Motto dne

Udlm pro sebe dobr skutek

02.04.2009 09:49:55

Dnes je tvrtek 2.dubna a svtek m Erika

ensk protjek jmna Erik

01.04.2009 10:22:04

Opravdu mobiln telefon

opravdu mobiln telefon

01.04.2009 10:03:42

Motto dne

Dopeji si njakou radost

01.04.2009 10:02:34

Dnes je steda 1.dubna a svtek m Hugo

vykld se jako duch

31.03.2009 12:47:50

Jestli chce udlat druh krok mus mt za sebou prvn

Nikam se nedostanete,pokud nebudete umt sprvn riskovat.Nebojte se toho!Zante nm malm-velk riziko si rozdlte do malch krok.Dovolte si bt prmrn nebo udlat chybu.Zskejte si podporu-najdte si pr lid,kte vm pomohou a povzbud vs.Pochvalte se!Radujte se z kadho,by sebemenho spchu.

31.03.2009 12:47:17

Motto dne

Budu se uit riskovat

31.03.2009 12:45:57

Dnes je ter 31.bezna a svtek m Kvido

znamen mu z lesa

30.03.2009 11:09:39

Odvaha znamen vtzstv,bzlivost znamen porku

Pro t stereotypn kdy se mete pokusit vci zmnit?Mete zkusit njak nov sport,nebo usilovat o prci,kter vs pitahuje.Jen vy sami si mete nco dokzat nebo naopak zakzat.Vyuijte vech pleitost kter se vm nabzej!Riskujte!Teba poznte e jste schopni dokzat vci,o kterch jste nemli ani potuchy.

30.03.2009 11:09:02

Motto dne

Stanovm si nov cl a budu se ho snait doshnout

30.03.2009 11:07:59

Dnes je pondl 30.bezna a svtek m Arnot

znamen estnost

29.03.2009 11:27:12

Zemel herec a dabr Miroslav Moravec

Po dlouh tk nemoci zemel v nedli 29.3.2009 asn rno v sedmdesti letech v prask motolsk nemocnici populrn herec a dabr Miroslav Moravec.

Miroslav Moravec

29.03.2009 11:22:43

Tak tady nco nehraje

tak tady nco nehraje

29.03.2009 11:09:08

Ptel je dar,kter si sami dvme

Navzat ptelstv nen jednoduch.Muste vyjt ze sv ulity,naslouchat druhmu,bt tolerantn.Muste tak riskovat e budete odmtnuti-ne kad se bude chtt stt vam ptelem.Ale ivot bez ptel nen ivotem.astn me bt jen ten,kdo m ptele.

29.03.2009 11:08:27

Motto dne

Budu se radovat z toho jak mm ptele

29.03.2009 11:06:54

Dnes je nedle 29.bezna a svtek m Tana(zaal letn as)

znamen rozdlovat

28.03.2009 09:39:48

Ze soboty na nedli se mn zimn as na letn.Posunem si ruiku o hodinu dopedu.

28.03.2009 09:25:58

K by due mla okna aby do n bylo vidt

Je dleit umt pojmenovat a popsat sv pocity,protoe potom o nich meme jasnji mluvit.Kdy porozumme zmatenm nebo rozpaitm pocitm nkoho druhho,meme mu pomoci.Snate se proto rozit svj citov slovnk:poslouchejte kdy druz mluv o svch pocitech

ute se vyjdit a vysvtlit svoje pocity

28.03.2009 09:23:31

Motto dne

Pokusm se ped druhmi vyjdit to,co ctm

28.03.2009 09:22:07

Dnes je sobota 28.bezna a svtek m Soa

znamen moudrost

27.03.2009 10:11:35

Nmt na (krizovou)dovolenou

Krize zashla i dovolen

27.03.2009 09:54:54

Dvuj svoj intuici

Znte to.Vci vypadaj na prvn pohled dobe.Zd se e mte dobr npad.Snaili jste se zskat co nejvce informac.Pesto vak mte njak divn pocit,nco vm nesed,nco vm vad.Mte-li pedtuchu-nepodceujte ji.Naslouchejte svmu vnitnmu hlasu.

27.03.2009 09:54:00

Motto dne

Ped dleitm rozhodnutm budu naslouchat sv intuici

27.03.2009 09:52:47

Dnes je ptek 27.bezna a svtek m Dita

vzniklo zkrcenm jmna Judita

26.03.2009 10:06:50

Pechod pro zebry

znaen pro zebry

26.03.2009 10:00:35

Oi kter plakaly vid lpe

Kam jdete kdy je vm smutno?Mete bt nkde sami a podle poteby se vyplakat?Plakat obas potebuje kad,bez vyjmky.Plem odchz hok pocity,plem se lovku ulev.Pl posiluje plce,umv tv,proiuje oi a zmruje napt.Vyplakej se ,pokud to potebuje!nesty se za svoje slzy!

26.03.2009 10:00:01

Motto dne

Na pli nen nic patnho

26.03.2009 09:58:50

Dnes je tvrtek 26.bezna a svtek m Emanuel

zanamen s nmi bh

25.03.2009 10:38:40

Jak to bylo s Evou v rji

Adam odjel na sluebn cestu; po tdnu u chod Eva po rji cel nadren a pemt, kdo by ji tak mohl uspokojit. V tom uvid mamuta a rozbhne se k nmu. Mamut se vyds, zane utkat a zt se do propasti. Pak b kolem pavin. Eva po nm chapne, ale pavin sko na strom, a Ev zstane v hrst jen chum chlup z pavin prdele. Zase nic... Jde dl kolem eky
a konen dostane ten sprvn npad: sko do vody, apne rybu a udl si to s n.
A co z toho plyne:
Jak skonili mamuti - vme.
Pro maj pavini holou prdel - vme.
Ale u nikdy se nedozvme, jak ped tm vonly ryby!

25.03.2009 10:37:18

Topolnek

Pt se uitelka, jak maj dt rdy Topolnka.
Pihls se Anika : "Sm, j ho mm tak rda, e si ho nechm vytetovat na prsko a jak mi prsa porostou, tak se bude zvtovat" "To j si ho nechm vytetovat na bko a a budu v jni, tak poroste s mm miminkem", k Maenka. Nakonec se pihls Pepek: To j si ho nechm vytetovat na pindka. Bu pjde do pi nebo bude viset."

25.03.2009 09:54:35

Motto dne

Zkusm si pedstavit jak mm monosti do budoucna

25.03.2009 09:52:49

Dnes je steda 25.bezna a svtek m Marin

musk protjek jmna Marie

24.03.2009 10:01:21

astn lovk nevnm as

Rychle,kolik je hodin?Kdy chcete odpovdt podvte se na hodiny,na budk na nstnn hodiny...Kdy spotte vechny hodiny a hodinky ve va domcnosti,mon vs zaraz,kilik strojk vm odmuje as.Zkuste jednou prot teba vkend doma bez hodin.Neberte si hodinky,nenatahujte budk,na hodiny nekoukejte.Pozdji s ostatnmi proberte jak jste se ctili,jak vm ubhal as,jak jste jej vnmali ani byste vdli kolik ho vlastn ubhlo...

24.03.2009 10:00:44

Motto dne

Udlm si as na to,co bych chtl doopravdy udlat

24.03.2009 09:53:08

Dnes je ter 24.bezna a svtek m Gabriel

znamen Bh je mocn

23.03.2009 10:01:21

Vyen slovo a vystelen p nelze vrtit

V jedn anglick rmovace se k:hole a kameny mohou zlmat kosti,slova nikoliv.Nevte tomu.Slova mohou velmi ublit.Lid kte stle sly od druhch e jsou tlust nebo hloup tomu opravdu uv,i kdy pravda me bt nkde pln jinde.Slova mohou velmi ubliovat.Proto je lpe s tmi nepjemnmi etit a naopak astji pouvat ta ,kter povzbuzuj,pomhaj a hlad.

23.03.2009 10:00:34

Motto dne

Dnes neeknu sob ani nikomu jinmu nic nepjemnho

23.03.2009 09:59:02

Dnes je pondl 23.bezna a svtek m Ivona

znamen vlenk s tisovm lukem

22.03.2009 11:20:29

Kdepak asi soudruzi z NDR udlali chybu

kdepak si udlali soudruzi z NDR chybu

22.03.2009 11:15:11

lovk by se neml hnt do e ale do skutk

I ve sportu je nkdy tk pijmout porku,zvlt tehdy,kdy bylo vtzstv soupee tsn,nebo kdy jste si vtzstv zaslouili vy,ale protivnkovi se nadrovalo.Sportovn chovn vak zahrnuje umn pijmout porku estn a hrd.Podobn chovn je dleit i mimo sportovn hit.Uznejme vtzstv druhho,i kdyby to pro ns znamenalo uritou ztrtu.Srovnat se s porkou nen ostuda,naopak.Doke to jen siln a rovnocenn soupe,a u ve sportu nebo v ivot.

22.03.2009 11:14:29

Motto dne

Budu se uit pijmat vtzstv druhch

22.03.2009 11:13:12

Dnes je nedle 22.bezna a svtek m Leona

znamen lev

21.03.2009 15:04:29

Fakt dobrej zchod

fakt dobrej zchod

21.03.2009 14:31:00

Neodsuzuj druhho lovka,dokud jsi nestl na jeho mst

Zle vm na tom co si druz oblkaj,jakou hudbu poslouchaj,v co v?Co se stane kdy nkdo neodpovd vaim zsadm i pedstavm?Uzaven spolenost lid bv nkdy krut,a odmtav k tm,kte se od n odliuj a stoj mimo ni.Snadno se pomlouv,soud,kritizuje....Ale bt tolerantn je u o mnoho t잚,vite?

21.03.2009 14:30:07

Motto dne

Budu si dvat pozor na to,abych nekritizoval lidi za to ,kdo a m jsou

21.03.2009 14:28:07

Dnes je sobota 21.bezna a svtek m Radek.A hlavn:ZAALO JARO!!

nem jasn vznam,zkrcen verze jmna Radovan

20.03.2009 09:26:56

Vyhbat se kritice znamen nic nedlat,nic nekat,nic neznamenat

Kritika je soust ivota ped n nememe uniknout.Meme se vak rozhodnout zda ji budeme poslouchat i nikoliv.Nevmejte si tch lid,kte kaj:"Ty vdycky.....Ty nikdy....To se nedl...."Takov vroky vm nepomohou.Poslouchejte naopak ty,kte o vs jev upmn zjem a kaj:Myslm e by to lo takhle....Vm e se sna,jen by bylo dobr....."

20.03.2009 09:26:09

Motto dne

Budu naslouchat dobe mnn kritice a pemlet o n

20.03.2009 09:24:55

Dnes je ptek 20.bezna a svtek m Svtlana

vykld se jako zc nebo svtlo.

19.03.2009 09:51:11

Motto dne

Pestanu s vmluvami pro nemm as na zdrav pohyb.

19.03.2009 09:48:17

Dnes je tvrtek 19.bezna a svtek m Josef

znamen "Bh ti d"

18.03.2009 09:47:51

Super job

super job

18.03.2009 09:41:30

Obavy vrhaj i na malou vc velk stn

Lem v posteli,oi doiroka oteven do tmy.Ten zvuk se ozv znova a znova-ukn na okno.Nkdo se dobv dovnit!Srdce se mi rozbu,ani nedchm.Nakonec si pece jen dodm odvahy a piplm se k oknu.a co vidm?Vtev stromu pohybujcho se ve vtru narela na okno.Obavy zmiz.Je dobr dodat si odvahy a zjistit si prav stav vci.

18.03.2009 09:40:38

Motto dne

Budu-li mt njak obavy , zjistm si pravdiv stav vci

18.03.2009 09:39:28

Dnes je steda 18.bezna a svtek m Eduard

znamen hledajc tst

17.03.2009 09:43:24

Ptel je ten,kter nesoud ale pijm

Lid obvykle sami na sob vid mnoho negativnho.Nkdo nen spokojen se svmi vlasy,jin si pipad tlust a dal je neastn z toho,e mus nosit brle.Nahlas mon nic neeknou,ale uvnit se na sebe zlob.Jste tak takov?Pak je naase ,abyste se nauili pijmat sami sebe takov jac jste a mt se rdi.

17.03.2009 09:42:49

Motto dne

Bu sm sob ptelem

17.03.2009 09:41:47

Dnes je ter 17.bezna a svtek m Vlastimil

znamen milujc svou zem

16.03.2009 10:04:57

Pokud um chodit,jsi schopen i tanit.Pokud um mluvit,jsi schopen i zpvat

ivot je pln nudnch vednch povinnost,ale i ty nejobyejnj innosti a kony se mohou zmnit,kdy k nim budeme pistupovat s radost.\kdy u musme vstt z postele,zkusme zrove mile pozdravit ostatn okolo.Kdy u si budeme istit zuby,usmjme se na sebe do zrcadla.Urit to stoj za to.

16.03.2009 10:04:18

Motto dne

Zkusm dlat i nepjemn vci s smvem

16.03.2009 10:02:33

Dnes je 16.bezna a svtek maj Elena a Herbert

Elena znamen svtlo,Herbert znamen skvl vlenk

15.03.2009 11:59:49

Jak se stt milionem?

Bute miliard a utrcejte,a utrcejte a utrcejte.....

15.03.2009 09:57:05

Martina Sblkov opt boduje.

Fantazie! Martina Sblkov (21) zskala dv hodiny po sobotn plnoci zlato na pt kilometr na mistrovstv svta v kanadskm Richmondu. I pes zdravotn problmy a smlu, kdy dostala tsn ped startem rnu do zad, vybojovala svoje tet svtov zlato v ad na tto trati a celkov svtov pt.

109854-article-iz6jp

15.03.2009 09:51:36

ivot je jako jzdn kolo s jednadvaceti jzdnmi pevody.Mnoz z ns maj tolik monost,e je snad vechny ani nevyuij

Uplatujete v ivot vechen svj vnitn potencil?Kdy vm nkdo tuto otzku polo asi pokrte rameny.Ale zeptejte se sami sebe.Jak si odpovte?Existuj vci ,do kterch byste se rdi pustili,ale je pro vs jednodu nechat je bt?Pemlejte o monostech,kter jste dosud nevyuili.

15.03.2009 09:50:42

Motto dne

Vyuij monosti kter se ti dnes nabdne

15.03.2009 09:49:08

Dnes je nedle 15.bezna a svtek m Ida

odvozeno od vrazu in

14.03.2009 10:40:04

Ta se bude divit a se vylhnou

ta se bude divit a se vylhnou

14.03.2009 10:23:27

Psoben barev na lidskou psychiku

Barvy na lidskou psychiku njak psob.Jinak se lovk ct v bl mstnosti a jinak v zelen.Nebv pli astnm krokem vymalovat si lonici erven,protoe tato barva sp aktivizuje.Nen bez zajmavosti,e ve lut vymalovan mstnosti vnmme subjektivn teplotu a o 2 stupn vy,ne je ve skutenosti.Je dokonce prokzno,e kdy slep lovk vejde do mstnosti,kter je nabarvena mode,klesne jeho tlesn teplota.A naopak,v oranov nobo v erven mstnosti se zv,akoliv je objektivn teplota v obou ppadech stejn.Jin vzkumy zase ukzaly,e dti v lut vymalovanch mstnostech maj sklon k pli,protoe tato barva navozuje pocity frustrace.Naproti tomu lut barva ve spojen s ervenou vybz k vt chuti k jdlu.Nelze se tedy divit,e s restaurac McDonals je vyvedena prv v tchto barvch.

14.03.2009 09:52:18

Psychologie barev

MODR-Je spojovna s moc a vzneenost.V n byly modr odstny pisuzovny nesmrtelnosti.v ecku byla modr barvou lsky a erotiky,do modr byla odvna bohyn Afrodit,kesanstv modrou barvu zbavilo erotiky a oblklo do ni Pannu Marii.Modrou m za nejoblbenj tm 50% lid.Zato ji urit nemaj rdi potaov uivatel,protoe v Microsoft Windows se jako "modr smrt"oznauje havrie operanho systmu,pi kter se chybov hlen zobraz pes celou mode zbarvenou obrazovku.Je hojn vyuvna i v reklam.Otvr mysl,ta je po t pstupn inspiraci a intuici.Vyvolv pocit dvryhodnosti.Zpsobuje svest,lehkost,ale i chlad.Pocitov lk k volnosti,ale me navodit i pocit odstupu a zdrenlivosti.

LUT-Na prvn pohled vesel barva.Radost ale vdy nesymbolizovala,ba prv naopak.Teba ve Starovkm Egypt byla spojena s pout,nerodou a se smrt.Ve stedovku byla lut barva barvou prostitutek,arodjnic,zrdc a tak idovskho etnika.Ostatn i nacist pozdji oznaovali idy lutou esticpou hvzdou.lut je sra,kter je spojovna s peklem.Naopak ve star n byla lut barva symbolem vzneenosti,co vychzelo ze zbarven slunce.lut je velice vrazn barva,maximum slunenho zen je prv v oblasti lut barvy,lidsk oko je na lutou barvu velice citliv.Z toho dvodu se lut pouv pro upoutn pozornosti.V reklam je pouvna asto,protoe psob jasn a povzbudiv.Zpsobuje vesel,podncuje drunost a dobrou nladu.Povzbuzuje pam,podporuje ich a chu,aktivizuje mysl a aktivitu.

ERN-V Evrop je brna jako barva smutku a smrti.V jinch kulturch je vnmna mnohem pozitivnji.Napklad v Egypt to byla nejoblbenj barva.Paradoxn toti symbolitovala ivot,a to vzhledem k odstnu nilskho bahna,kter pinelo rodu.Kesanstv dalo ern barv vznam pokory a skromnosti,lenov mnohch eholnch d oblkali ern roucha.V reklamnm kontextu m ern barva mnoho spolenho s ervenou.I ona je dky sv vyvenosti spojovna s vrobky vysok tdy.

BL-V n a v Indii je dodnes barvou smutku.V Egypt symbolizovala svtn a vtzstv nad moc dmon.Bl je znakem istoty a nevinnosti.V zpadn kulte,ale teba i v Japonsku,je radin barvou svatebnch at nevsty.To vychz jet z dob,kdy nevsty bvaly obvykle panny,bl barva se objevuje i na atech jeptiek,co m prv zdrazovat jejich panenstv.Zmenuje pocit thy a hmotnosti.Psob chladn,ist,stroze a monotnn.Me vyvolat skleslost,navu a chlad.

ORANOV-Nrodn barva Nizozemska.Pronikla do Evropy relativn pozd,a kdy Bentan zaali z Orientu dovet zatm neznm ovoce-pomerane.Do t doby byla v Evrop oranov vnmnajako odstn erven nebo lut.V Indii je oranov barva barvou hinduismu,oblkaj se do n i budhhhistit mnii.Je mimodn povzbuzujc,podporuje zdrav prosazovn,aktivn sil.Posiluje tlo a pomh pekonvat depresi.

RڎOV-je barvou mrnosti.Je tak barvou nhy a vych cit v lsce.Zkliduje emoce a probouz soucit.Akoliv bv povaovna za barvu ist enskou,vzkumy ukazuj,e rov je oblben tak u mnoha mu.

FIALOV-je barvou ztien mysli a meditace.Doke vzbudit smutek a pasivitu.Ovem na druh stran bv pisuzovna citov nevyzrlm lidem.

HND-barva zem a deva.Dodv pocit jisroty,tepla domova,bezpe a pevnho zzem.Me zpsobovat tlum.Byla zneuita nacisty,nosili hnd uniformy.

14.03.2009 09:50:14

Motto dne

Porozhldnu se kde,komu a jak mohu pomoci.

14.03.2009 09:41:46

Dnes je sobota 14.bezna a svtek m Rt a Matylda

Rt se vykld jako ptelkyn,Matylda jako sla boje

13.03.2009 09:15:37

Obyejn voda II.

Kdy je vody nedostatek,ada lid se napije teba z loue.Podle odhad OSN denn zeme po celm svt a 40 000 lid jen kvli tomu,e se do jejich organismu dostala voda s choroboplodnmi zrodky.V praxi to znamen,e kvli nedostatku kvalitn vody kadm dnem vyme msto o velikosti Mlad Boleslavi.

13.03.2009 09:10:06

Vme m se lime?

Vte,e jste kdysi byli rybou,obojivelnkem i plazem?Rostouc lidsk embryo v matin dloze toti ped porodem projde pi kompletnm evolunm vvoji vemi tmito stadii.Nae buky se nijak neli od bunk zvecch.

Vte,e pejsci maj k vyjden emoc 47zvukovch signl,48 projev ei tla a 60 dalch projev?

Vte,e koi "mau mau" me znt v 63 rznch odstnech?

13.03.2009 09:03:36

Ctme se pohodln mezi tmi,kte s nmi souhlas,ale rosteme mezi tmi,kte s nmi nesouhlas.

Nen tk pilnout k lidem,kter znte.Mte s nimi mnoho spolenho a v jejich ptomnosti je vm dobe.Chcete-li vak rozvjet svou vlastn osobnost,potebujete nutn nov zkuenosti,nov dojmy.Seznamujte se s novmi lidmi,bute vynalzav a nebojte se toho co neznte.Kamkoliv se podvte,vude se nachz pleitost k vnitnmu rstu.

13.03.2009 09:02:55

Motto dne

Budu vyhledvat nov zkuenosti

13.03.2009 09:01:36

Dnes je ptek 13.bezna a svtek m Rena

vzniklo z latinskho rose,re

12.03.2009 09:30:16

Sny

Sny jsou zhadnou a velice zajmavou soust duevnho ivota lovka.Mohou se v nich objevovat nae zitky,touhy ale i obavy.Musme si je ale zapamatovat.Zkuste si zaloit svlj denk se sny.Nechte si ho s tukou pobl postele a zapite si kad sen,kter si pamatujete.Uvidte,jak se v nm odr v minul den,vae proitky,touhy ale i vae fantazie.A v neposledn ad si mete sv sny nechat vyloit.

12.03.2009 09:29:31

Motto dne

Sny jsou krlovskou cestou k lidsk dui

12.03.2009 09:28:15

Dnes je tvrtek 12.bezna a svtek m eho

vykld se jako bdl

11.03.2009 13:30:08

Inzert z Annonce

DOSLOVN INZERT Z ANNONCE

Nejsem zadna "inteligentni krasavice" ani "bohata zelena vdova".Jsem uplne normalni ,ani oskliva,ani chuda zenska a hledam k sobe taky "normalniho" chlapa. Chlapa,ktery nema poslapany ego od svoji dominantni matky a nesnazi se ho hojit na sve partnerce,nechrape a rano netvrdi ze v noci vubec nespal,nedrbe se neustale pri hovoru na koulich,pripadne v riti,splachuje po sobe zachod a umyje si ruce pote,co "ho zdimal" do musle,netelefonuje s kamaradama a neprobira s nimi posledni fotbalovy zapas celou cestu ,zatimco jdeme ke tchyni na kafe zvanym "curifrnda" ,nenuti me uklizet kazdy vikend a nikdy nepronese nad natriskanou lednickou vetu "tady zase neni nic k jidlu",neturuje auto u cerstve poveseneho pradla a nedojizdi auta "no jo zenska" a nedela pak na ni "fakace",nebere me na party s jeho nadrizenyma s sebou jako spendlik v kravate a nechce po me, abych mela najednou 127 cm dlouhy nohy,ctyrky kozy a dlouhe blond vlasy,nenechava nesplachnute oholene vousy aj. porosty v umyvadle a roztahuje mokry rucnik aby nesmrdel,nekrka u stolu a neprdi pri kazdem podrepu kdyz si saha pro lahvace ,neomracuje me zazitkama z posledni parby a obsah zaludku po pitce nevyprazdnuje do postele ,nestriha si nehty u jidla,nema chut na jahodove knedliky zrovna kdyz jsem pripravila chilli con carne ,nenuti me skakat s padakem a bangee jumping a nekritizuje me a moje kamaradky z jogy ,nerika mi kde vsude mam celulitidu a jak bych mohla vypadat ,kdybych "neco se sebou delala",neopravuje moji anglictinu,kdyz se snazim poradit zbloudilym cizincum,nezapomina na moje narozeniny a pri sexu nevykrikuje "Lido,delej,prirazej!" kdyz se jmenuji Alena ,nedosoluje si kazde jidlo aniz by ho ochutnal,nepta se me po sexu "tak co,jaky to bylo??" a "byla jsi?",nechodi doma nahej s ponozakami,nevyndava si u televize holuby z nosu a necvrnka je kolem sebe,nezapomina mi vyrizovat dulezite vzkazy jako "tvuj tata je v nemocnici s infarktem",nepocita s tim ze mam nadprirozenou schopnost cist myslenky,nechce spolecny sex ve trech s impotentnim kamaradem Jardou "aby si taky cuchnul kurna", ...... ja vlastne ani nechci chlapa!!!

11.03.2009 10:09:06

Vra,nen - li spojena se skutky,je sama o sob mrtv

Tvrd o sob e jsi dobr ptel-ale chov se tak?

Naznauje lidem e ti mohou vit-ale jsi opravdu dvryhodn osoba?

Tvoje iny jsou slyet lpe ne tv slova.

11.03.2009 10:08:26

Motto dne

Zamyslm se nad tm,jak se shoduj moje slova a m iny

11.03.2009 10:05:32

Dnes je steda 11.bezna a svtek m Andla

znamen andl,andlsk

10.03.2009 19:18:39

Tak,a jsem v pr...

a jsem v pr....

10.03.2009 10:26:00

Oven a legln zpsob jak si vydlat na netu.

Jdte na odkaz "zskejte penze",viz rubrika odkazy.

10.03.2009 10:22:10

Kdy se na nkoho usmje nebo ho pochvl,me mu vrtit smysl ivota

Mon si vzpomenete na den,kdy jste nemli zrovna dobrou nladu.Najednou se na vs nkdo jen tak usml nebo ekl:"Dnes ti to ale slu!""To se ti ale povedlo!""To je dobe e jsi tady!"Nebylo vm hned lpe?smv a vldn slovo ns nic nestoj,ale pro druhho mohou mt nkdy obrovskou cenu.Mohou mu promnit cel den.

10.03.2009 10:21:29

Motto dne

Udlm nebo eknu nkomu nco milho

10.03.2009 10:20:06

Dnes je ter 10.bezna a svtek m Viktorie

znamen vtzstv

09.03.2009 09:56:54

Lidi rdi tpaj dv,vid toti hned vsledky sv prce

Dlouho jste museli pemlet nad njakou prac nebo kolem?Ctte se unaveni a u vm to nemysl?Dejte si pauzu a udlejte nco jednoduchho.Mete teba pracovat na zahrdce,nco upct,uklidit...Duevn si odpoinete a bude za vmi vidt prce.

09.03.2009 09:56:04

Motto dne

Pustm se do neho malho,ale uitenho,co mi udl radost

09.03.2009 09:53:03

Dnes je pondl 9.bezna a svtek m Frantika

protjek muskho jmna Frantiek,pvodn ne jmno ale pezdvka

08.03.2009 11:25:23

Pokud nem sm o sob dobr mnn,pak je pln jedno co m na sob

Mda se vyvj.Co jste si loni koupili jako novinku, to u mon letos vylo z mdy.Ale a noste cokoliv,pod aty jste stle stejn.Vnitn hodnoty si nememe oblct jako teba triko.Kdy jste vak sami ze sebe neastn,sebelep aty vm nepomohou-utrpenou tv nelze zakrt.

08.03.2009 11:24:52

Motto dne

Budu vit ve vlastn hodnoty

08.03.2009 11:23:35

Dnes je nedle 8.bezna a svtak m Gabriela

znamen bh je siln

07.03.2009 10:45:48

Rychlej p

Jojo,copak n Dava

07.03.2009 10:35:53

lovk asto zkou vechno mon.Tm zraje ale tak asto trp

Jist znme ren "starho psa novm kouskm nenau".Nkte lid jsou prv takov.Maj sv nvyky a pedtavy a mysl si,e jen oni maj pravdu.Je vak natst i mnoho takovch lid,kte jsou oteveni novm vcem,novm npadm,postupm.A co vy?Mte jedinen npady,neotel nzory,pemlte nkdy jinak ne vae okol?

07.03.2009 10:34:58

Motto dne

Podlm se se svmi blzkmi o nco zajmavho

07.03.2009 10:33:49

Dnes je sobota 7.bezna a svtek m Tom

znamen dvoje

06.03.2009 11:18:50

Skome si do fitka?

WAG298c6e_Novinka_ve_Fitku

06.03.2009 10:11:50

K emu je knka kdy nem obrzky....

st zbavn romny nebo sledovat televizi je jednoduch-nemusme u toho moc myslet,nemusme pouvat fantazii.Vechno se nm pedkld a nabz jako hotov vc.Pokud vak chceme rozvjet svou fantazii skusme nco jinho.Petme si napklad bse a namalujme si k n obrzek podle svch pedstav.Vypnme televizi a nalame si v rdiu stanici,kde se hraje teba jazz nebo vn hudba.Nechme na sebe hudbu psobit a vnmejme jak obrazy a pocity se nm zanou v mysli vybavovat.

06.03.2009 10:11:14

Motto dne

Budu si cviit svoji obrazotvornost

06.03.2009 10:10:37

Dnes je ptek 6.bezna a svtek m Miroslav

znamen mrumilovn

05.03.2009 09:54:45

Seznamky na internetu.

Pi brouzdn po internetu jsem narazila na skvl lnek tkajc se seznamovn na internetu.Kouknte do odkazu a nechte koment.Myslm e autor to vystihl naprosto jedinn a pln s nm souhlasm.

05.03.2009 09:46:04

Vyslechnu-li radu budu o n pemleta teprve potom se pustm do een problmu.

Denn se mete dovdt nco novho ze zdlovacch prostedk,z knih z rozhovor.Nkter z tchto zprv mon nebudou znt prv vrohodn,mohou vm pipadat nepravdiv nebo jednostrann.Vdy je teba udlat si vlastn nzor.Pokud podte o radu,je tato rada jen nvod,nikoliv rozhodnut a u vbec ne een.

05.03.2009 09:45:19

Motto dne

Dobr rada je nejpouvanjm platidlem

05.03.2009 09:43:55

Dnes je tvrtek 5.bezna a svtek m Kazimr

znamen niit,kazit mr

04.03.2009 09:58:00

Obyejn voda?I.

Na vrobu jednoho kg hamburger je poteba asi 16 000l vody-pro pedstavu ,to je asi 320 bn uvanch sud na pivo.Na vrobu kilogramu sra je poteba 100 takovch sud.

Na vrobu 1l kvy potebujeme 1120 l vody(rozumj vchoz produkt,ne hotov kafko)

Na vrobu 1 l vna potebujeme 950 l vody

Na vrobu 1 l jablenho dusu potebujeme 950 l vody

Na vrobu 1 l piva potebujeme 300 l vody

04.03.2009 09:53:39

Nespch!?..

Mnoho lid ji psalo o nespchu-co to je a jak se s nm vyrovnat.Zde jsou ti definice,nad ktermi se meme zamyslet:

Nezdar je pleitost zat znovu a rozumnji(Henry Ford)

Neuspt je zajmavj ne uspt(Max Beerbohm)

Jenom ten,kdo si trouf na velk nezdar me doshnout velkho spchu(Robert Kennedy)

04.03.2009 09:52:56

Motto dne

Neuspj pouze ti,kte se o nic nepokus

04.03.2009 09:51:19

Dnes je steda 4.bezna a svtek m Stela

znamen hvzda

03.03.2009 10:17:56

U zubae u se nebojm

U zubae u se nebojm

03.03.2009 09:51:27

Zachovej d a d zachov tebe

Je v ivot pln zmatku?Zapomnte a ztrcte vci?Mte v byt nepodek?Nic nesthte?Chodte pozd?Pak si vezmte k srdci jednu radu:"Nezmatkuj a uspodej si ivot".Obra se teba na ptele,na nadzen,na uitele.Podek v ivot je potek dalho rstu.

03.03.2009 09:50:48

Motto dne

Pokusm se vnst do dneka d

03.03.2009 09:49:36

Dnes je ter 3.bezna a svtek m Kamil

znamen hemnek

02.03.2009 09:51:14

Mnoz kaj:z tebe nic nebude! A ejhle ,tady mn mte!

Mnoz z ns vyrstaj v neutench rodinnch podmnkch,kde vldne alkohol,nsil,drsn podmnky.Chyb tam lska,pohlazen,...Pesto ani ti,kte v tchto podmnkch vyrstaj ,nemusej dopadnout stejn jako jejich rodie.Naopak.Dokou pozvednout hlavu,vyprostit se z poniovn a bit,osvobod a osamostatn se a stanou se spnmi.A u v jakkoliv profesi,i jen "obyejnmi"rodii nebo partnery.Drme jim palce,opravdu to nemaj lehk.

02.03.2009 09:50:35

Motto dne

Zamyslm se nad tm co mohu dlat a m mohu bt

02.03.2009 09:49:07

Dnes je pondl 2.bezna a svtek m Aneka

znamen neposkvrnn

01.03.2009 09:40:33

Bezen,hur!!

Bezen je tady.Nejsem milovnk snhu ani zimnch sport a proto ho vtm od srdce.Bl se letn as,prvn jarn den,prost vechno tak njak bude vc svtit,slunko ht..Konec bekm,konec kabtm,tlustm svetrm,bundm a koichm.

01.03.2009 09:38:34

Nporu smchu nic neodol

Smch doke prolomit vechny bariry mezi lidmi,odvrt rozepe a hdky.Kdy se ke svm problmm postavme s smvem tak se zd vechno jednodu.Smch je radost,smch l,smch uzdravuje.

01.03.2009 09:38:01

Motto dne

Nebudu etit smchem

01.03.2009 09:36:19

Dnes je nedle,1.bezna a svtek m Bedich

znamen vldce mru

28.02.2009 09:50:11

Nejrychlej auto svta-Maxximus G-Force

Bhem 4,5sekundy let po silnici rychlost 160km/h.Stoj 66,4 milionu korun.

Zrychlen 0-60mph(96km/h)za 2,1sekundy

Maximln rychlost 413km/h

Vkon 1600kon

Objem motoru 7 litr

Vha 1225 kg

Toiv moment vysoko pes 1000 N.m

ekla bych e u ns by si moc nezajezdil....ale mt ty prachy tak toho mazlka beru

28.02.2009 09:47:07

Nejrychlej auto na svt

nejrychlej auto na svt
Nejrychlej auto na svt

28.02.2009 09:38:11

Kdy sn lovk sm,je to pouze sen.Kdy sn vce lid spolen je to potek nov skutenosti

Kdy se sami nemete pohnout z msta podejte nkoho o pomoc.Zn to jednodue,ale mnoz z ns takto nejednaj.Jsou pevn pesvdeni,e mus vechno zvldnout a udlat sami.Radji se svho snu vzdaj,ne aby ho s nkm sdleli,nkoho podali o pomoc.Pro nepizvat ptele na pomoc,kdy chceme nco novho,velkho vytvoit?

28.02.2009 09:37:38

Motto dne

Budu-li potebovat podm o pomoc

28.02.2009 09:34:16

Dnes je 28.nora a svtek m Lumr

jmno slovanskho pvodu

28.02.2009 00:35:27

dal skvl malba na zem

Dal skvl malba na zem

27.02.2009 09:58:27

Dokud druhho poniuje zstv sm dole

Nen tk strefovat se do slabost a chyb druhch,posmvat se tm,kte jsou jin.Na chvli se dokonce ctte siln a dleit.Ve skutenosti je to ale projev omezenosti a malosti.Siln je naopak ten,kdo je pipraven pomoci a postavit se na stranu posmvanch a slabch...

27.02.2009 09:57:52

Motto dne

Bu pozorn k tm,kte potebuj pomoc

27.02.2009 09:56:46

Dnes je ptek 27.nora a svtek m Alexandr

znamen obrnce mu

26.02.2009 09:21:16

Zamm se na problm ped kterm jsem chtl utci

Obas zkoume svoji prci odsunout na jindy.Obas dlme e nevidme svho ptele,protoe ns urazil.Obas se zaveme v pokoji pot,co se pohdme s partnerem.Prost obas utkme ped svmi problmy.Stejn to ale nejde.Prci musme tak jako tak dokonit,nememe bt stle jen uraen a setkn s partnerem se nevyhneme.A jdeme kamkoliv,sv problmy si neseme stle s sebou.Neunikneme jim ani sami sob.Je poteba je eit,ne ped nimi utkat.Nen toti kam.

26.02.2009 09:20:33

Motto dne

A pjde kamkoliv,sm ped sebou neutee

26.02.2009 09:17:34

Dnes je tvrtek 26.nora a svtek m Dorota

znamen bo dar

25.02.2009 09:17:01

Bu pevn ve svch zsadch a opatrn ne vykro

Nejrznj lid chtj,abyste dlali to i ono,abyste mysleli stejn jako oni.Podle eho se vak opravdu rozhodnout?Zjistte si fakta.

Dopejte si as na pemlen

Porate se s lidmi kterm dvujete,podejte je o jejich nzor.

A nakonec jednejte tak,jak sami uznte za sprvn.

25.02.2009 09:16:18

Motto dne

Nebudu ukvapen ve svch rozhodnutch

25.02.2009 09:14:53

Dnes je steda 25.nora a svtek m Liliana

odvozeno od kvtiny lilie

24.02.2009 11:49:30

Nedlj nic poloviat.Jinak bude vc ztrcet ne zskvat

Dokonili jste co jste zaali?Nebo jste byli plni naden a v polovin jste couvli,splaskli jako bublina?Nkdy opravdu nen jednoduch dopracovat se ke zdrnmu konci.Nkdy je snadnj vzdt prci s omluvou e tomu nerozumme,nebav ns to,nemme as...To jsou vak jen vmluvy.U od potku musme potat s tm,e kdy nco zaneme tak to bude vyadovat n as a energii.

24.02.2009 11:48:59

Motto dne

Dokonm to,co jsem zaal

24.02.2009 11:47:01

Dnes je ter 24.nora a svtek m Matj

znamen dar boha Jehovy

23.02.2009 10:04:21

Nememe pinutit hodiny aby ly zptky,meme je vak znovu nathnout

Nkte lid pli asto pouvaj slovko "kdyby"."Kdybych j to tenkrt vdl..."

asto neho litujeme ale co se stalo to u vrtit nememe.Slova jednou vyen nelze vzt zpt,nememe obrtit chod svho ivota.Meme se vak rozhodnout,e dnes bude ve jinak.Litovat neho pli dlouho je pltvn asem a energi.Oi mme proto umstn vpedu,protoe je daleko dleitj dvat se dopedu ne dozadu...

23.02.2009 10:03:40

Motto dne

Nebudu se pli ohlet zpt

23.02.2009 10:00:05

Dnes je pondl 23.nora a svtek m Svatopluk

znamen siln v pluku

22.02.2009 20:47:45

Tajemstv tst spov v radosti z dla vlastnch rukou

Mnoho spnch lid,zvlt dvek a en,neum se svm spchem dobe zachzet.Kdy se jich druz ptaj jak spchu doshli,tak odpovdaj e mli prost tst.Kdy jste ovem spn,nen to tm e mte tst-je to proto e jste nadan a piln.Nestyme se za spchy,kter jsme doshli vlastn hlavou,vlastnma rukama a vlastn pl.

22.02.2009 20:46:56

Motto dne

Pokusm se uvdomit si co je skryt za mmi spchy.

22.02.2009 20:42:49

Dnes je nedle 22.nora a svtek m Petr

vykld se jako skla

21.02.2009 15:12:54

Co mon nevte o srdci

Srdce dosplho lovka m velikost jeho psti.Kadou minutu se piblin 70x sthne,piem peerp 5 litr krve.V ppad poteby doke tento objem zvit a ptinsobn.Za 70 let tedy provede vce ne 2,5miliardy stah a peerp pes 220 milion litr krve.Pro pedstavu-to je neuvitelnch 18 333 cisteren pln naloench benznem.

21.02.2009 15:08:18

Nejvt chyba kterou lovk dl je strach z toho, e se dopust njak chyby

Strach ochromuje.Obava z toho,e se dopustme njak chyby nm brn riskovat,vyuvat novch pleitost a vydvat se po novch cestch.Pek nm v rstu i v uen.Kad si me dovolit dlat chyby,kad na n m prvo.Chyba je navc pleitost k nprav,pouen a tedy i k naemu osobnmu rozvoji.Ne nadarmo se k e chybami se lovk u.

21.02.2009 15:07:39

Motto dne

Poum se z chyb kterch jsem se dopustil

21.02.2009 15:05:41

Dnes je sobota 21.nora a svtek m Lenka

domc forma cizho jmna Eleonora

20.02.2009 11:00:18

Nkdy je fajn dlat hloupost

Chcete bt ve vem nejlep,vdy toute zvtzit,bt jednika?Je vm lto kdy tomu tak nen,kdy vdy nedostanete prvn cenu,Perfekcionismus me bt vn problm.Perfekcionista se pipravuje o sv zdrav a o sv ptele.Jestlie si myslte e muste bt vdy naprosto dokonal,popovdejte si o tom s nkm komu dvujete.

20.02.2009 10:59:25

Motto dne

Budu pemlet o tom,v em me bt perfekcionismus druhm nepjemn

20.02.2009 10:58:15

Dnes je ptek 20.nora a svtek m Oldich

vykld se jako bohat

19.02.2009 10:05:23

lovka nepoznme podle mylenek ale podle skutk

Nkte lid maj spousty npad ale nedovedou je uskutenit.Jsou vak i jin,kte dokou dsledn pracovat na uskutenn svch pedstav a pln.Dok nadchnout i sv spolupracovnky,pekonvaj problmy a krok za krokem postupuj k vytenmu cli.Ne kdy lovk mysl,ale kdy sv mylenky uvd ve skutenost a tvo-tehdy poznv svou cenu.

19.02.2009 10:04:17

Motto dne

Pokusm se uskutenit nkterou ze svch pedstav i kdybych ml zat jen prvnm dlm krokem

19.02.2009 10:03:11

Dnes je tvrtek 19.nora a svtek m Patrik

vykld se jako urozen,lechtick

18.02.2009 10:59:12

Sami sebe posuzujeme podle svch pocit,druz ns vak posuzuj podle toho co jsme vykonali

Sta jedna velk le nebo chyba a me bt po ptelstv.Pak toho litujete a vte e byste u nikdy nic podobnho neekli nebo neudlali.Vai ptel to zejm ale tak nevnmaj.Bude stt hodn sil,abyste zskali jejich dvru zpt.Mon se to poda,mon ne.Pokud vm vak na vaem ptelstv zle-nevzdvejte to.

18.02.2009 10:58:32

Motto dne

Budu se snait zskat zpt ztracenou dvru svch ptel

18.02.2009 10:57:23

Dnes je steda 18.nora a svtek m Gizela

vykld se jako ulechtil dt,ale tak jako rukojm

17.02.2009 10:40:54

Vit si

Ze vech stran slyme e meme bt tm,m chceme,meme jt za clem kter ns pitahuje.Vme tomu?Nebo je to tak e n ivot uruj pedevm druz?Na to musme pijt sami.Stanovme si cle a vme e jich doshneme.Vzdt se,nezkusit,to je ta nejjednodu cesta.Jene ta je slep,nikam nevede.pocit nezdaru,pestoe jsem se o nco pokusila a ono to nevylo, je pece jen mn nepjemn ne pocit,e jsem se o nic nepokusila,...Nejde nadvat na okolnosti,na nepze osudu,na to e nkdo nco udlal nebo neudlal.My sami si urujeme svoje cesty a i kdy se nkdy jev jako slep uliky,tak pesto se meme vrtit a zkusit jinou trasu.Sedt u zdi a nakat nen dn cesta a nem ani dn cl....

17.02.2009 10:40:19

Motto dne

Budu rozvjet dvru v sebe sama

17.02.2009 10:39:25

Dnes je 17.nora a svtek m Miloslava

znamen mil,klidn

16.02.2009 09:47:17

Motto dne

Pokusm se objevit sama u sebe nco novho

16.02.2009 09:46:11

Dnes je pondl 16.nora a svtek m Ljuba

znamen lska

13.02.2009 10:59:43

lovk je vdy nm ukiktnm,jedinenm

J jsem j-nemohu bt nikm jinm.Ale co je na tom patnho?Co o sob a svm ivot soudte?Myslete na lidi kter mte rdi a kte maj rdi vs.Myslete na sv zliby,nadje,sny....Zjistte,e je toho opravdu hodn co vs me potit.

13.02.2009 10:59:00

Motto dne

Pokusm se mt radost sm ze sebe

13.02.2009 10:57:40

Dnes je ptek 13.nora a svtek m Vnceslav

vykld se jako vnec,ovnen

11.02.2009 10:49:19

m vce mme lsky tm leheji projdeme svtem

Kdy slyme slovo lska vybav se nm hned symboly...srdce,objet,polibek,romantika...Ale lska nen jen vztah mezi dvma lidmi.Existuje tak lska k hudb,ke sportu,k ptelm,ke zvatm.Lska je vlastn nekonen a neomezen....Uvejme si ji a u m jakoukoliv podobu.

11.02.2009 10:48:32

Motto dne

Budu uvaovat o tom,jak podoby m lska v mm ivot

11.02.2009 10:47:07

Dnes je steda 11.nora a svtek m Boena

vykld se jako bohem obdaen

10.02.2009 10:16:42

N nejvt spch nen v tom e neupadneme,ale v tom e po pdu vdy znovu vstaneme.

U se vm to jist muselo stt.Nco jste udlali nebo ekli a ono to mlo opan inek,ne jste zamleli.Nevte jak z toho ven,jak to napravit.Omluvit se?Zat znovu?Podat o pomoc?Nkdy nemete dlat nic jinho ne zstat nezlomeni,piznat chybu a jt dl svou cestou.as ve naprav.

10.02.2009 10:16:06

Motto dne

Piznm svj omyl

10.02.2009 10:14:44

Dnes je ter 10.nora a svtek m Mojmr

vykld se jako mj mr

09.02.2009 09:40:04

cta sama k sob je to nejdleitj

Jednou za as se na sebe podvelte a uvdomte si eho si na sob vte.Sebecta je dvra v sebe a pzniv hodnocen svch monost a vkon.Zkuste nco novho.Jestlie uspjete,vborn!Neuspjete-li,dodvejte si odvahu a zkouejte to dl.Posilujte svoji vli a naute se vit si sami sebe.

09.02.2009 09:39:20

Motto dne

Budu rozvjet svou sebectu

09.02.2009 09:37:26

Dnes je pondl 9.nora a svtek m Apolena

zna patc Apollonovi

08.02.2009 19:43:42

Martina Sblkov se dnes stala v Hamaru mystryn svta ve vceboji.

Martino,jsi skvl.Dkujeme a gratulujeme.

109854-article-iz6jp

08.02.2009 09:18:00

Motto dne

Pokusm se docenit njak umleck dlo

08.02.2009 09:16:42

Dnes je nedle 8.nora a svtek mMilada

vykld se jako mil,milovan

07.02.2009 10:18:34

Na svt se u brzy nikde neschovte

Co to znamen?Inteligentn fotografick a zznamov systm snm lidi,objekty,scny,udlosti a porovnv je s obrovskou databz uloenou v centrlnch potach.Pokud se pak napklad videokamera zam na urit objekt,objev se tm okamit o nm podrobn informace.Tm objektem me bt architektonick pamtka,na kterou se kamera dv a na monitoru vysko daje kdy a km byla postavena,kde se nachz,a jej podrobn parametry.

Stejn tak,a to u je tak trochu na hranici,se ojev podrobn daje o osob,na kterou se kamera zam.Systm ji bleskov identifikuje a v relnm ase si pak meme pest jej pohlav,vk,povoln i se dokonce seznmit s jejmi majetkovmi pomry.Systm se ned oblafnout ani zmnnou podobou a na zklad obrovsk databze informac rozpozn osobu s promnnou barvou vlas,barevnmi kontaktnmi okami,umlmi vousy a dokonce doke zrekonstruovat,jak vypadala v mladm vku.To m nepochybn velk vznam v boji s terorizmem.Hldacmu systmu by tak neml uniknout ani zloinec,hledan teba destky let,i kdy u dnes vypad pln jinak.

To ale nen vechno,co nov systm doke.Um i pozorovat sled rznch jev a udlost,pohyb uritch osob,pemisovn malch i velkch objekt.To ve si d do nleitch souvislost a dopln to rozbory telefonickch hovor v dan dob a na danm mst.V budoucnu to pr doke pedem varovat napklad ped bombovm atenttem,tokem terorist nebo ped dnm extremistickch skupin.

Toto zazen vyvinula americk firma Pentium a je dalm prustkem do rodiny "velkho bratra",kter ns zan sledovat na kadm kroku.

07.02.2009 10:13:03

Respektuj jednn,pesvden a nzor jinch lid,i kdy s nimi nesouhlas

Nkdy nen opravdu jednoduch vit si uritch lid,zvl᚝ kdy s jejich nzory nesouhlasme.Nikdo tak nek e by nm ml bt sympatick kad lovk.Ale i kdy s nkm nesouhlasme nemusme jm pohrdat.Respektujme nzory a mylenky druhch stejn jako chceme aby oni respektovali ns.

07.02.2009 10:11:13

Motto dne

Jak byste chtli aby lid jednali s vmi,tak vy ve vem jednejte s nimi

07.02.2009 10:09:16

Dnes je sobota 7.nora a svtek m Veronika

znamen nositelka vtzstv

06.02.2009 10:48:39

Pamatujete si na Leontnku z pohdky "A ij duchov"?

Jej pedstavitelka Dana Vvrov dnes zemela ve vku 41 let.Podlehla rakovin.

06.02.2009 10:46:48

Nezapomenuteln Leontnka

155681-article-7k2eo
Stuji si svmu stnu,kdo mi pod kopretinu,kdo mi srdce zaheje,kdy mm na nm zvje...Danu budu vdy spojenou s Leontnkou Brtnkovou z Brtnku... (vce)

Archiv

Fotoalbum

RSS

Template By Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvoit blog | Pihlsit se